News Releases - 2016

Data: 16 czerwca 2016

Oprogramowanie Intelligent Power Manager firmy Eaton jest teraz zintegrowane z vRealize Operations firmy VMware i oferuje innowacyjne ulepszenia dla sprzętu związanego z infrastrukturą

WARSZAWA … Eaton, firma specjalizująca się w zarządzaniu energią, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na skalę globalną wersji 1.52 swojego oprogramowania Intelligent Power Manager™, które oferuje możliwość zintegrowania z platformą VMware vRealize® Operations™. Od teraz, osoby zarządzające i kierownicy centrów danych mogą używać oprogramowania Intelligent Power Menager i Infrastructure Management Pack w celu monitorowania stanu ryzyka, wydajności oraz wyposażenia związanego z energią w sposób podobny do tego, w jaki używają vRealize Operations firmy VMware do zarządzania swoimi urządzeniami informatycznymi w opierających się na oprogramowaniu centrach danych.

„Integracja Eaton z vRealize Operations firmy VMware oferuje możliwość korzystania z pojedynczego panelu sterowania do obsługi systemów komputerowych i sieciowych, systemów magazynowania, zarządzania energią oraz organizacji przestrzennej zasilania. Idzie to bezpośrednio w parze z wizją firmy VMware: oferowania scalonej platformy zarządzania infrastrukturą centrów danych”, powiedział Sajai Krishnan, wiceprezes marketingu produktów ds. zestawów narzędzi służących do zarządzania w VMware.

„Klienci mogą w łatwy sposób uzyskać dostęp do pakietu zarządzania za pomocą platformy VMware Solution Exchange i w ciągu kilku minut rozpocząć gromadzenie danych za pośrednictwem Intelligent Power Manager firmy Eaton oraz analizowanie ich przy pomocy VMware vRealize Operations.”

Integracja najnowszego oprogramowania Intelligent Power Manager firmy Eaton z VMware pozwala na ujednolicone korzystanie z platformy vRealize Operations VMware w celu monitorowania i zarządzania energią i wyposażeniem, takim jak zasilacze awaryjne (ang. uninterruptible power systems, UPS) oraz urządzeniami dystrybucji energii (ang. power distribution units, PDU), co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy przez zagwarantowanie końcowym użytkownikom obszernych raportów na temat planowania możliwości energetycznych i przydziału pracy. Dzięki połączeniu z VMware vRealize Operations kierownicy centrów danych mogą także skorzystać z jej możliwości w zakresie analiz prognozujących i inteligentnych alarmów, aby ocenić konieczność wykonania konserwacji zapobiegawczej lub dokonania napraw swoich urządzeń związanych z zasilaniem i otoczeniem.

Co więcej, oprogramowanie Intelligent Power Manager firmy Eaton oferuje użytkownikom końcowym funkcje wszechstronnego wyłączenia infrastruktury. Umożliwia ona klientom zaoszczędzenie czasu i pieniędzy przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu ryzyka, pozwalając klientom z łatwością wyłączyć całe otoczenie informatyczne bez wymuszenia wyłączenia wirtualnej maszyny lub serwera hostingowego – nawet w centrach danych używających wysokodostępnych serwerów hostingowych firmy VMware.

„Jako że operatorzy przechodzą z wirtualnego modelu centrum danych do modelu opartego na oprogramowaniu, ogromnie istotne staje się oprogramowanie umożliwiające wszechstronne zarządzanie operacjami z możliwością aktywnego zarządzania sprzętem energetycznym pod kątem ich stanu, ryzyka i wydajności, a także serwerami, siecią i pojemnością”, stwierdził Hervé Tardy, wiceprezes i główny kierownik z Działu ds. Jakości zasilania w sektorze elektrycznym Eaton. „Najnowsze udoskonalenia w oprogramowaniu Intelligent Power Manager firmy Eaton, uwidocznione przez jego niedawną integrację z VMware vRealize Operations, posiadają jeszcze większą wartość dla biznesu, umożliwiając klientom połączenie zarządzania i kontrolę nad działaniami w obrębie centrum danych”.

Dzięki wersji 1.52 oprogramowania Intelligent Power Manager firmy Eaton klienci mają teraz więcej kontroli nad swoimi PDU wspomagającymi ich infrastrukturę informatyczną. Użytkownicy mogą z dużo większą niezawodnością włączać i wyłączać skupiska PDU oraz resetować je przez pomocy oprogramowania Intelligent Power Manager. Najnowsza wersja platformy oferuje większą dokładność w zarządzaniu działaniami i alarmami w przypadku zdarzenia związanego z energią lub otoczeniem, dostarczając więcej informacji o przyczynie alarmu, dzięki czemu klienci mogą reagować precyzyjniej i szybciej.

Firma Eaton osiągnęła poziom Elitarnego Partnera w programie partnerskim VMware Technology Alliance, a jej oprogramowanie Intelligent Power Manager uzyskało certyfikat VMware Ready™, największy wyraz uznania VMware, przyznawany na podstawie dokładnego procesu weryfikacji. Wersja 1.52 oprogramowania Intelligent Power Manager firmy Eaton dostępna jest w pakiecie podstawowym, darmowym dla pierwszych 10 urządzeń, a także w wersji korzystającej z zaawansowanych platform oferujących użytkownikom końcowym więcej możliwości i funkcjonalności w zakresie zoptymalizowanego systemu zarządzania i monitorowania zasilaniem.

Więcej wiadomości na temat ogólnej integracji rozwiązań Eaton i VMware znajduje się na stronie www.eaton.eu/vmware . Dodatkowe informacje na temat oprogramowania Intelligent Power Manager firmy Eaton znajdują się na stronie www.eaton.eu/intelligentpower . Więcej wiadomości na temat produktów i usług w zakresie jakości zasilania oferowanych przez firmę Eaton można znaleźć na stronie www.eaton.eu/powerquality . Aktualności dostępne są na kanale (@EatonIT) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton EMEA) w serwisie LinkedIn.

Informacje o firmie Eaton
Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu instalacyjnego; rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu zestawowi globalnych rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton to przedsiębiorstwo zarządzające zasilaniem, którego sprzedaż w 2015 r. wyniosła 20,9 mld USD. Eaton oferuje energooszczędne rozwiązania wspomagające efektywne zarządzanie wykorzystaniem energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej w sposób bardziej skuteczny, bezpieczny i zrównoważony. Eaton zatrudnia ponad 97 000 pracowników i oferuje swoje produkty w ponad 175 krajach. Aby uzyskać więcej informacji, patrz www.eaton.eu.

VMware, vRealize, vRealize Operations i VMware Ready są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy VMware, Inc. lub jej jednostek zależnych działających w Stanach Zjednoczonych i w innych jurysdykcjach. Wszystkie pozostałe wymienione tutaj marki i nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich spółek. Użycie słowa „partner” lub „partnerstwo” nie sugeruje istnienia relacji partnerskiej z prawnego punktu widzenia pomiędzy VMware i jakąkolwiek inną spółką.

Informacje pokrewne
Serwis prasowy
2019
2018
2017