MGE Office Protection Systems Logo

MGE Office Protection Systems

W listopadzie 2007 r., w wyniku przejęcia przez Eaton Corporation spółki MGE Office Protection Systems, powstała większa jednostka produkująca systemy zasilania, o lepszej pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku, oferująca bogatą gamę jednofazowych urządzeń UPS oraz związane z nimi zasoby i doświadczenie. Przejęcie to dało firmie Eaton pozycję drugiego na świecie producenta i dostawcy jednofazowych systemów UPS, przynoszących klientom jeszcze większe korzyści niż dotychczas.

Produkty z rodziny MGE Office Protection Systems wchodzą w skład oferowanej przez Eaton serii Pulsar. Należą do nich systemy UPS i filtry przeciwprzepięciowe zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o zapewnieniu niezawodnej ochrony zasilania dużym przedsiębiorstwom, małym firmom i użytkownikom domowym.

Eaton z powodzeniem opracowuje kolejne generacje takich urządzeń, wykorzystując innowacje technologiczne. Dotyczy to wszystkich produktów. Nasze produkty związane z jakością zasilania powstały z myślą o zaspokojeniu specyficznych wymagań klientów i funkcjonalnym uzupełnieniu nowych lub dostępnych już produktów, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie.