green grass and trees

System Green By Design

Firma Eaton stale współpracuje ze swoimi klientami, opracowując rozwiązania zapewniające zrównoważony rozwój na całym świecie. W zakresie naszych rozwiązań dot. zasilaczy UPS dążymy do uzyskania niezrównanej efektywności energetycznej, skutecznego wykorzystania zasobów, maksymalnego użycia surowców wtórnych i ograniczania emisji przez cały okres użytkowania produktu.

Karta charakterystyki systemu Green By Design

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat czterech etapów cyklu życia produktu „Green by Design” firmy Eaton, od projektu i produkcji poprzez użytkowanie aż po zakończenie eksploatacji.

Ocena cyklu życia (LCA)

W ramach procesu projektowania w firmie Eaton uwzględniane są kwestie związane z ochroną środowiska. Praca zespołu projektowego podporządkowana jest czterem aspektom: efektywności energetycznej, efektywności wykorzystania zasobów, wtórnemu wykorzystaniu materiałów oraz zgodności z przepisami. Ocena cyklu życia (LCA) służy do zebrania informacji o potencjalnym wpływie produktu na środowisko. Proces ten jest realizowany dla wybranych produktów, a ocena jest zgodna ze standardami ISO 14040/14044.

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) zasilacza UPS Eaton 93PM (pdf)

„Wyniki bilansu LCA zasilacza UPS Power Xpert 9395P wykazały, że wpływ na środowisko w 74% pochodzi ze strat energii w zasilaczu UPS, a w 25% z energii potrzebnej do chłodzenia”. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem LCA@eaton.com

Substancje i materiały

Dyrektywa RoHS (2011/65/WE): ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa dotyczy produktów elektrycznych i elektronicznych oraz ogranicza wykorzystanie niektórych substancji, takich jak metale ciężkie i niektóre środki zmniejszające palność w materiałach jednorodnych. Firma Eaton stosuje proaktywne podejście do przepisów o ochronie środowiska i dąży do spełniania zaleceń Dyrektywy RoHS, jeszcze zanim stanie się ona wymogiem prawnym.

Status RoHS każdego produktu znajduje się w bazie certyfikatów EC DoC.

Rozporządzenie REACH (WE 1907/2006): rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

Rozporządzenie dotyczy wszystkich produktów elektrycznych i ma na celu ograniczenie stosowania niebezpiecznych chemikaliów w procesie produkcji. Firma Eaton stale monitoruje wykorzystywanie substancji podlegających rozporządzeniu REACH w procesach produkcji. Według naszej najlepszej wiedzy nasze produkty nie zawierają substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, lecz w razie wykrycia ich stężenia powyżej wartości progowych poinformujemy o tym naszych klientów zgodnie z wymogami.

Pobierz plik REACH Commitment Letter 1ph UPS oraz REACH Commitment Letter 3ph UPS

Przy zbieraniu informacji o substancjach i materiałach w naszych zasilaczach UPS opieraliśmy się na standardzie IEC 62474 (Deklaracje materiałowe dotyczące produktów i przemysłu elektrotechnicznego).

Organizacje i komitety międzynarodowe

Zobowiązania firmy Eaton względem ochrony środowiska przejawiają się w jej zaangażowaniu w komitetach normalizacyjnych Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), w badania w zakresie prawa oraz w działalność non-profit, np. w ramach współpracy z organizacją „Green Grid” czy w programie „Energy Star”.

Pobierz plik IEC 62040-4 Commitment Letter Eaton 1ph UPS and ePDU oraz IEC 62040-4 Commitment Letter 3ph UPS

Zarządzanie ochroną środowiska, bezpieczeństwem i zdrowiem

Firma Eaton koncentruje się na rozwijaniu zrównoważonej działalności i produktów poprzez globalną normalizację swoich programów i praktyk związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i zdrowiem. Nasz globalny program zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i zdrowiem to zunifikowany system łączący istniejące programy (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) w jeden zintegrowany system zarządzania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: BHPiOŚ w firmie Eaton

Aby przeglądać certyfikaty ISO 14001 naszych oddziałów i zakładów produkcyjnych, odwiedź sekcję „Power Quality” (Jakość energii elektrycznej) w bazie Certyfikatów.


Ekologiczna technologia

Firma Eaton projektuje rozwiązania zapewniające zrównoważony rozwój na całym świecie. Nasi inżynierowie stale szukają coraz bardziej inteligentnych sposobów na dostarczanie ekologicznych i ekonomicznych korzyści. Obejmuje to rozwijanie wydajnych energetycznie i przyjaznych środowisku technologii. Aby przekonać się, w jaki sposób nasza technologia może Ci pomóc, skorzystaj z kalkulatora całkowitego kosztu posiadania i dowiedz się, jak zasilacze UPS firmy Eaton współgrają z Twoim profilem obciążenia.

System Oszczędzania Energii (ESS)

System ESS umożliwia uzyskanie niezwykle wysokiej wydajności i niezawodności energetycznej w normalnych warunkach użytkowania, gdzie obciążenie jest podawane poprzez statyczny przełącznik obejściowy. Sam zasilacz UPS (prostownik i przetwornik) jest używany tylko wtedy, gdy główne źródło zasilania ulegnie awarii lub odbiegnie od ustawionych limitów w zakresie napięcia lub częstotliwości. W porównaniu do innych rozwiązań produkty firmy Eaton oferują niezwykle wysoką wydajność energetyczną. Osiągają to dzięki szybkiemu transferowi do przetwornika w razie awarii głównego źródła zasilania, zapobiegając tym samym utracie danych lub zakłóceniom danych wyjściowych. Dzięki temu system jest bardziej niezawodny w zakresie zarządzania obciążeniem. Technologię tę zastosowano w zasilaczach UPS Eaton 91PS i 93PS, Eaton 93PM i Power Xpert 9395P firmy Eaton.

Technologia Easy Capacity Test (ECT)

Technologia ECT umożliwia użytkownikowi przetestowanie całego mechanizmu napędowego pod pełnym obciążeniem bez stosowania obciążenia zewnętrznego, ograniczając w ten sposób konieczność używania obciążenia zastępczego w miejscu montażu. Skutkuje to uzyskaniem oszczędności energii poprzez wykorzystanie mocy jałowej. Technologię tę zastosowano w zasilaczach UPS 93E, Eaton 91PS i 93PS, Eaton 93PM i 9395P firmy Eaton.

Technologia Hot Sync

Dzięki technologii Hot Sync można zastosować równolegle kilka zasilaczy UPS, uzyskując w ten sposób wyższą moc zasilania. Zaletą technologii Hot Sync jest to, że nie ma potrzeby zakupu większego zasilacza UPS, aby zaspokoić potencjalne przyszłe zapotrzebowanie. Można zacząć od jednego modułu i dodawać kolejne, gdy będzie to konieczne. Produkty, w których zastosowano tę technologię, to BladeUPS oraz zasilacze UPS Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS i 93PS, Eaton 93PM i Power Xpert 9395P firmy Eaton.

Technologia Advanced Battery Management (ABM)

Technologia ABM wydłuża żywotność akumulatorów przez zastosowanie trójetapowej techniki ładowania, co ogranicza ilość odpadów i materiałów. Eliminując konieczność stałego ładowania, technologia ABM pomaga także ograniczyć zużycie energii i przedłużyć żywotność akumulatora. Produkty, w których zastosowano tę technologię, to BladeUPS oraz zasilacze UPS Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS i 93PS Eaton 93PM i Power Xpert 9395P firmy Eaton.

Technologia Hot Swap

Ta technologia umożliwia wymianę lub wyjęcie pojedynczego akumulatora w trybie „hot-swap”, czyli bez przerw w zasilaniu, co ogranicza zużycie akumulatora i minimalizuje przestoje w pracy. Produkty, w których zastosowano tę technologię, to BladeUPS oraz zasilacze UPS Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA) i Eaton 9PX (5-22 kVA) firmy Eaton Eaton 91PS i 93PS.

Technologia EcoControl

Technologia EcoControl automatycznie wyłącza urządzenia peryferyjne, gdy zostaje wyłączone urządzenie główne, dzięki czemu można zaoszczędzić nawet 30% energii. Ta innowacyjna technologia może przyczynić się do znacznego obniżenia rachunków za media. Produkty, w których zastosowano tę technologię, to Protection Station, Eaton Ellipse ECO i Eaton Ellipse PRO firmy Eaton.

Koniec okresu użytkowania

Zgodnie z polityką dotyczącą końca okresu użytkowania firma Eaton projektuje produkty, których wpływ na środowisko jest minimalny. Przestrzegamy następujących przepisów zgodnie z ich zakresem obowiązywania:

WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE):
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Pliki WEEE Commitment Letter 1ph UPS i WEEE Commitment Letter 3ph UPS

Akumulatory (Dyrektywa 2006/66/WE):
Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory
Batteries Commitment Letter 1ph UPS i Batteries Commitment Letter 3ph UPS

Opakowania (Dyrektywa 94/62/EC)):
Opakowania i odpady opakowaniowe
Packaging Commitment Letter 1ph UPS i Packaging Commitment Letter 3ph UPS

Eaton takes into account the environmental effects of the packaging and the end-of-life processing of our products. We aid more responsible dismantling, and end-of-life instructions are available for recyclers.

Nawet 90% akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest poddawanych recyklingowi, a większość materiałów użytych w akumulatorach może zostać wykorzystanych do wyprodukowania nowych akumulatorów.

Więcej informacji