Eaton Power Quality S.A. Oddział w Polsce - kontakt

EATON POWER QUALITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
z siedzibą w Warszawie,
adres: Ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, Polska

T +48 22 320 38 00
F +48 22 320 38 01

e-mail: upssalespoland@eaton.com , upsservicepoland@eaton.com  
powerquality.eaton.com/polska

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153513

NIP: 522-26-75-534 - Regon: 015435315

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy Eaton Power Quality OY z siedzibą w Espoo, Finlandia Kapitał zakładowy EUR: 2.522.818,90 - Kapitał wpłacony EUR: 2.522.818,90

Kariera

Career opportunities in Eaton.

Nie jestem pewien z kim powinniśmy rozmawiać?

Wypełnij krótką ankietę - nasz administrator prześle Twoje pytania do odpowiedniej osoby, która udzieli Ci informacji.