Zarządzanie zasilaniem

W zależności od zastosowań i ich wymagań, istnieją cztery sposoby zarządzania i komunikacji z zasilaczami UPS:

 1. Pojedynczy UPS: karta sieciowa
  Pojedynczy UPS jest najczęściej monitorowany poprzez opcjonalną kartę sieciową. Nasze karty sieciowe są w gruncie rzeczy wewnętrznymi serwerami, stąd mogą monitorować historię zdarzeń, wysyłać powiadomienia pocztą elektroniczną lub wiadomości tekstowe, a także umożliwiają zdalny dostęp do parametrów stanu pracy w czasie rzeczywistym. Użycie karty sieciowej jest zwykle najlepszym sposobem zarządzania pojedynczym zasilaczem UPS.
 2. Zamykanie systemów: karta sieciowa i program Intelligent Power Protector (IPP)
  Jeżeli UPS zabezpiecza serwery, nasze oprogramowanie można wykorzystać do planowanego zamykania systemów operacyjnych, zapobiegając utracie danych w przypadku przedłużającej się awarii zasilania. IPP jest agentem zamykającym dla zasilacza Eaton UPS i karty sieciowej. IPP komunikuje się bezpośrednio z kartą sieciową (lub alternatywnie przez porty USB i szeregowy) rejestrując się i otrzymując powiadomienia o konieczności inicjowania programowanego zamykania systemów IT.
 3. Instalacje z wieloma zasilaczami UPS: karty sieciowe i Intelligent Power Manager (IPM)
  Dla większej ilości zasilaczy UPS, rozproszonych w pomieszczeniach sieciowych, kampusach lub przedsiębiorstwach, przeznaczony jest program IPM który grupuje i zarządza urządzeniami zasilającymi (zarówno zasilaczami UPS jak i produktami ePDU posiadającymi komunikację sieciową).
 4. Wirtualizacja: karta sieciowa i IPM
  IPM jest liderem w branży w zakresie integracji zasilania z platformami wirtualizacyjnymi. Agent IPM zarządzający zamykaniem systemów umożliwia bezpieczne zamykanie serwerów wirtualnych – a nawet serwerów w klastrach, z poziomu vCenter lub XenCenter. Umożliwia wyzwalanie bezpośredniej migracji maszyn wirtualnych na inne dostępne w sieci serwery, zachowując integrację danych i eliminując przestoje.

Komunikacja

Zobacz wszystkie urządzenia komunikacyjne Eaton, które umożliwiają monitorowanie i zarządzanie zasilaczami UPS oraz innymi urządzenia poprawiającymi jakość zasilania.