Eaton ePDU

ePDU 3G+ Zarządzalne

Przełączanie i pomiary na gniazdach wyjściowych dla urządzeń IT z dwoma liniami zasilania A i B.

Funkcja zdalnego przełączania i ponownego uruchamiania. Wysokie bezpieczeństwo dzięki kontroli dostępu dla użytkownika, zabezpieczenie hasłem i konfiguracją SSL o długości 1024 lub 2048 bitów. Oferuje pełne sterowanie wyłączaniem i pomiary parametrów zasilania urządzeń.

ePDU 3G+ Przełączalne

Przełączanie na gniazdach wyjściowych dla urządzeń IT z dwoma liniami zasilania A i B plus pomiary na wejściu i w gałęziach obwodów.

Funkcja zdalnego przełączania i ponownego uruchamiania. Wysokie bezpieczeństwo dzięki kontroli dostępu dla użytkownika, zabezpieczenie hasłem i konfiguracją SSL o długości 1024 lub 2048 bitów. Oferuje pełne sterowanie wyłączaniem zasilanych urządzeń wraz z przełącznikami zasilanymi przez kilka jednostek ePDU.

ePDU 3G+ Pomiarowe gniazd wyjściowych

Pomiary na wejściu, gałęziach obwodów, indywidualnych gniazdach wyjściowych dla urządzeń IT z dwoma liniami zasilania A i B.

Funkcja pomiarów indywidualnych gniazd wyjściowych lub grup gniazd dla wykonywania pomiarów zasilania urządzeń z wieloma wejściami, poprzez kilka jednostek ePDU z liniami zasilania A i B. Czytelny ogląd i informacja jakie jest zużycie energii pobieranej przez poszczególne urządzenia i jaka jest jeszcze dostępna moc. (bez przełączania)

ePDU 3G+ Pomiarowe wejścia

Pomiary na wejściu obwodów fazowych i gałęzi obwodów

Funkcja pomiarów na poziomie obwodów gałęzi i faz dla równomiernego podziału obciążenia. (bez przełączania)

ePDU 3G+ Liniowo pomiarowe

Dodanie pomiarów w celu modernizacji podstawowych jednostek ePDU

Rozbudowa podstawowej dystrybucji zasilania rozszerzająca funkcjonalność o pomiary wartości w V, W, A, kWh zgodnie z 1 klasą pomiarową IEC. Możliwość montażu zarówno poziomego w szafie stelażowej, jak również pionowego w wykonaniu 0U.

ePDU G3+ Podstawowe

Podstawowa niezawodna dystrybucja zasilania

Zaprojektowane do niezawodnej i nisko kosztowej dystrybucji zasilania, modele podstawowe ePDU G3 cechują cię opatentowaną przez firmę Eaton blokadą wtyczek w gniazdach wyjściowych IEC, oznaczeniem kolorami sekcji gniazd wyjściowych, nisko-profilową obudową i wysoką temperaturą pracy. Modele posiadają system zarówno bocznych jak i tylnych zaczepów guzikowych oraz opatentowany przez Eaton uniwersalny system montażowy.

Technologie ePDU
ePDU G3 Zarządzalne
ePDU G3 Przełączalne
ePDU G3 Pomiarowe gniazd
ePDU G3 Pomiarowe wejścia
ePDU G3 Pomiarowe liniowo
ePDU G3 Podstawowe
 
Skontaktuj się z nami
 
PRZYDATNE NARZĘDZIA
Broszury ePDU
ePDU G3 Cybersecurity