Czujnik monitorowania środowiska Eaton Urządzenie komunikacyjne UPS/ePDU

(numer katalogowy EMP001)

Opcjonalny czujnik monitorowania środowiska (EMP) jest urządzeniem komunikacyjnym, które umożliwia zapis pomiarów temperatury i wilgotności oraz zdalne monitorowanie danych środowiskowych. Umożliwia także odczytywanie i zapisywanie stanu pracy dwóch urządzeń stykowych.

  • Gdy wartości temperatury i wilgotności przekroczą zadane przez użytkownika limity, to dane są zapisywane w historii zdarzeń UPS/ePDU.
  • EMP monitoruje informacje o temperaturze i wilgotności dowolnego środowiska, w którym znajdują się chronione urządzenia krytyczne. EMP mierzy temperaturę od 0°C do 70°C z dokładnością ±2°C.
  • EMP mierzy wilgotność względną w zakresie od 10% do 90 % z dokładnością ±5%.
  • Czujnik może być umieszony dalej od ePDU poprzez połączenie kablem sieciowym CAT5 na odległość do 20 m.
  • Funkcja podłączenia ‘na gorąco’ upraszcza instalację umożliwiając bezpieczne podłączenie czujnika bez wyłączania zasilania ePDU/UPS lub odbiorników, które są do nich podłączone.
  • EMP monitoruje stan dwóch urządzeń stykowych dostarczonych przez użytkownika.
  • Temperatura, wilgotność i stan zamknięcia styków może być wyświetlany poprzez przeglądarkę internetową, interfejs szeregowy lub interfejsie LCD umieszony na urządzeniu zasilającym (tylko ePDU).
  • Ustawiane przez użytkownika progi alarmów umożliwiają zdefiniowanie akceptowalnych limitów temperatury i wilgotności.
  • Powiadamianie na pocztę elektroniczną poprzez prosty protokół transferu poczty (SMTP), przy użyciu oprogramowania klienckiego, gdy akceptowalne limity alarmowe zostaną przekroczone lub został zmieniony stan styków.
  • Zmiany stanu położenia styków zewnętrznych są zapisywane w historii zdarzeń ePDU.