Funkcje poszczególnych wersji programu Intelligent Power Manager w zależności od licencji

Program Intelligent Power Manager (IPM) jest dostępny w trzech wersjach —podstawowej, srebrnej i złotej. Wersja złota — nasza oferta premium — zawiera najwięcej dostępnych opcji, w tym możliwość monitorowania i kontrolowania urządzeń zasilających innych producentów niezależnie od urządzeń Eaton. Poniższa tabela przedstawia opcje dostępne dla każdej wersji.

Standardowe funkcje zarządzania zasilaniem PODSTAWOWA [bezpłatna]

Do 10 urządzeń zasilających
SREBRNA


Do 100 urządzeń zasilających
ZŁOTA


Powyżej 100 urządzeń zasilających
KORZYŚCI
Chronione serwery (IPP) i wirtualne serwery Łagodne wyłączanie serwerów.
Moduł wyłączania pamięci masowej Zdalne wyłączanie urządzeń pamięci masowej.
Sterowniki rodzajowe i urządzenia innych producentów Monitorowanie urządzeń innych producentów poprzez rodzajowy sterownik SNMP.
Polityka konfiguracji Tworzenie strategii ciągłości działania dla grup urządzeń w przypadku zdarzeń dotyczących zasilania i warunków otoczenia.
Kontrolowanie wyjść ePDU Sterowanie wyjściami ePDU na podstawie strategii.
Zaawansowane działania dla zdarzeń standardowych Stosowanie standardowych zdarzeń zasilania w strategiach konfiguracji.
Zaawansowane działania dla zdarzeń użytkownika - Stosowanie zdarzeń użytkownika w strategiach konfiguracji.
Rodzajowe działanie SSH - Łatwa konfiguracja działań użytkownika w dowolnym urządzeniu obsługującym SSH.
Obsługa urządzeń zasilających innych producentów - - Tworzenie strategii ciągłości działania dla zdarzeń generowanych przez obsługiwane urządzenia innych producentów.
 
Funkcje infrastruktury wirtualnej PODSTAWOWA [bezpłatna]

Do 10 urządzeń zasilających
SREBRNA


Do 100 urządzeń zasilających
ZŁOTA


Powyżej 100 urządzeń zasilających
KORZYŚCI
Rozszerzenie dla VMware vCenter Integracja zarządzania zasilaniem w stosowanym środowisku vCenter.
Rozszerzenie dla Citrix XenCenter Integracja zarządzania zasilaniem w stosowanym środowisku XenCenter.
Podstawowe działania związane z energią:
  • wyłączanie urządzeń pamięci masowej,
  • wyłączanie wirtualnych hostów,
  • wyłączanie wirtualnych maszyn,
  • włączanie/wyłączanie trybu konserwacji.
•* •* Wykonywanie podstawowych, łagodnych wyłączeń w ramach strategii ciągłości działania poprzez wyłączanie maszyn i hostów wirtualnych, wyłączanie wybranych urządzeń pamięci masowej lub włączanie/wyłączanie trybu konserwacji.
Zaawansowane działania związane z energią:

Dla maszyny wirtualnej/woluminu:

  • odciążanie,
  • włączanie docelowych maszyn wirtualnych,
  • migracja maszyn wirtualnych do hostów docelowych
Dla hostów:
  • wyłączanie VMware vApp,
  • automatyzacja planu odzyskiwania VMware SRM
- •* Ograniczenie obciążenia poprzez integrację odciążania maszyn wirtualnych ze strategiami podtrzymania działalności klienta.

Wskazywanie konkretnych maszyn wirtualnych lub ich grup do zamknięcia lub migracji w ramach strategii odciążania

Wskazywanie VMware vApps do wyłączenia w ramach odciążan

Automatyczne wykonywanie planu odzyskiwania VMware SRM po osiągnięciu określonego czasu pracy.

Poziom wirtualnej infrastruktury IT:
  • w pełni zwirtualizowane wyłączanie klastra
- •* Możliwość w 100% bezpiecznego wyłączania i przywracania serwerów maszyn wirtualnych i hosta w warunkach wymagających wysokiej dostępności
 
Połączenia z rozwiązaniami IT innych producentów PODSTAWOWA [bezpłatna]

Do 10 urządzeń zasilających
SREBRNA


Do 100 urządzeń zasilających
ZŁOTA


Powyżej 100 urządzeń zasilających
KORZYŚCI
Menedżer Cisco UCS Dynamiczna ochrona zasilania urządzeń Cisco UCS w ramach strategii ciągłości działania.
Pamięć NetApp Wyłączanie urządzeń pamięci masowej NetApp w ramach strategii ciągłości działania.
CA Nimsoft Otwieranie IPM bezpośrednio z Nimsoft.
 
Pakiety zarządzania PODSTAWOWA [bezpłatna]

Do 10 urządzeń zasilających
SREBRNA


Do 100 urządzeń zasilających
ZŁOTA


Powyżej 100 urządzeń zasilających
KORZYŚCI
Pakiet Zarządzania IPM Eaton do systemu VMware vRealize Operations Manager - Monitorowanie i analiza informacji o zasilaniu bezpośrednio z systemu VMware vRealize.

*Niedostępne w modelach UPS Eaton Essential (9E i 93E) oraz w urządzeniach UPS innych producentów.
  Aby korzystać z podstawowych i zaawansowanych funkcji wirtualizacji, użytkownicy urządzeń UPS innych producentów muszą nabyć wersję złotą.