Pakiet Zarządzania Infrastrukturą do systemu vRealize Operations Manager

To rozszerzenie umożliwia wykorzystanie programu Intelligent Power Manager (IPM) z systemem VMware vRealize Operations Manager do zarządzania stanem technicznym, ryzykiem i sprawnością urządzeń zasilających i kontrolujących warunki otoczenia.

 

Kontakt  Pobierz teraz

Pakiet Zarządzania Infrastrukturą do systemu vRealize Operations Manager — charakterystyka

  • Podgląd pozostałej pojemności akumulatora, aby zapewnić dostępność systemu
  • Monitorowanie parametrów otoczenia
  • Otrzymywanie wcześniejszych ostrzeżeń, aby zapobiegać przeciążeniom
  • Otrzymywanie zaleceń na podstawie symptomów z układu monitorowania urządzeń UPS, usterek i alarmów
  • Obsługa funkcji analitycznej vRealize w „Active Power” monitorowanej przez IPM
  • Podgląd zabezpieczeń pomiędzy ESXIs (poprzez vCenter) a urządzeniami UPS monitorowanymi przez IPM
  • Nowy pulpit (dostępny w menu „Dashboard List” => „Eaton Dashboards” => „UPS Overview”)
  • Uruchamianie programu Intelligent Power Manager z poziomu systemu vRealize
VMware

Pakiet Zarządzania Infrastrukturą do systemu vRealize Operations Manager — do pobrania

Pakiet Zarządzania Infrastrukturą do systemu vRealize Operations Manager — dokumentacja

Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Installation Guide
English
24-Jan-2016
 
2406 kB
Infrastructure Management Pack 1. for vRealize operations Manager Release Note
English
5-Feb-2016
 
1 kB

Pakiet Zarządzania Infrastrukturą do systemu vRealize Operations Manager — serwis i wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, należy się skontaktować ze swoim lokalnym biurem Eaton.

Eaton Power Quality S.A. Oddzial w Polsce
Ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
T +48 22 320 38 00
F +48 22 320 38 01
E upsservicepoland@eaton.com