serviceman on phone walking past ups

Niestandardowe usługi dodatkowe

Aby rozszerzyć pakiet serwisowy w celu dopasowania go do własnych potrzeb albo jednorazowo skorzystać z serwisu w celu rozwiązania konkretnego problemu, można wybrać z oferty pojedyncze usługi w atrakcyjnej cenie. Poniżej znajduje się krótki opis naszej oferty. Przedstawiciel firmy Eaton chętnie udzieli dodatkowych informacji.

Inspekcje u klienta
Jest to usługa konsultacyjna mająca na celu zapewnienie najlepszego środowiska pracy dla systemu UPS oraz jego bezawaryjnego działania.

Instalacja
Serwisanci firmy Eaton mogą pomóc w zainstalowaniu i skonfigurowaniu całego systemu UPS, w tym jego połączeń z systemem monitorowania, a w razie potrzeby także ze zdalnym systemem monitorowania FORS firmy Eaton.

Przekazanie do eksploatacji
Nasi serwisanci pomagają uruchomić system UPS i upewniają się, że działa on zgodnie z założeniami. W tym celu wykonują wszystkie niezbędne testy przed przekazaniem systemu klientowi.

Konserwacja prewencyjna
Obejmuje czyszczenie sprzętu, sprawdzenie instalacji i środowiska pracy, kontrolę mechaniczną, pomiary i regulacje, sprawdzenie stanu akumulatorów i systemu, analizę dziennika zdarzeń, niezbędne działania i ewentualne naprawy. Konserwacja prewencyjna jest wykonywana zwykle raz w roku (o ile nie ustalono inaczej).

Raporty
Po każdej wizycie serwisowej, zaplanowanej lub interwencyjnej, klient otrzymuje pełny raport na piśmie zawierający opis awarii i działań podjętych w celu jej usunięcia.

Całodobowe wsparcie telefoniczne
Klient może przez całą dobę i we wszystkie dni w roku uzyskać dostęp do natychmiastowej pomocy dotyczącej systemu UPS, świadczonej przez pracowników działu wsparcia firmy Eaton

ExpressChange
W przypadku modułów typu „podłącz i pracuj” (plug-and-play) firmy Eaton o mocy poniżej 3 kVA dostępna jest usługa ExpressChange. W jej ramach w przypadku awarii urządzenia firma Eaton wymieni je na nowe — na stałe lub na czas naprawy.

Rozszerzona gwarancja
Po wniesieniu niewielkiej opłaty można stopniowo rozszerzać gwarancję na zasilacze UPS firmy Eaton do 2–3 lat, w zależności od produktu.

Analiza jakości zasilania
W miarę upływu czasu wartości obciążeń w systemie UPS i w sieci mogą ulegać zmianom. Serwisanci firmy Eaton mogą przeanalizować jakość zasilania dostarczanego do sprzętu i w razie potrzeby zasugerować wykonanie niezbędnych działań.

Analiza stanu akumulatorów i ich wymiana
Akumulatory stanowią najważniejszą część systemu UPS, zatem przywiązujemy szczególną wagę do ich stanu. W zasilaczach UPS firmy Eaton wykorzystywane są tylko szczegółowo przetestowane akumulatory wysokiej jakości. Żywotność akumulatorów jest optymalizowana dzięki metodzie ładowania ABM. Serwisanci firmy Eaton utrzymują akumulatory w doskonałym stanie, w razie potrzeby dokonują ich wymiany, a także zapewniają utylizację zużytych akumulatorów w sposób przyjazny dla środowiska. Podczas wymiany akumulatorów wymieniane jest również całe okablowanie, aby zapobiec problemom związanym z oksydacją. Na koniec system akumulatorów jest testowany w normalnych warunkach pracy.

Modernizacja systemu
Podczas wizyt konserwacyjnych nasi serwisanci analizują obciążenia i efektywność systemu UPS klienta. Jeśli okaże się to niezbędne, zasugerują wprowadzenie zmian odpowiadających nowym potrzebom firmy. Klient nigdy nie będzie musiał używać przestarzałego lub zbyt ograniczonego systemu.

Części zamienne
Dzięki zawarciu umowy serwisowej z firmą Eaton klient ma gwarancję, że wykorzystywane będą wyłącznie najwyższej jakości, sprawdzone fabrycznie części zamienne. Autoryzowani przedstawiciele serwisowi firmy Eaton dysponują częściami zamiennymi, na które jest największe zapotrzebowanie. Ich zapasy mogą być szybko uzupełnione dzięki strategicznie rozmieszczonym regionalnym centrom logistycznym firmy Eaton.

Usługa FORS (Full Online Remote Service)
Zasilacze UPS klienta mogą być bezpośrednio połączone przez modem z regionalnym Centrum Obsługi firmy Eaton. Oprogramowanie do zdalnego monitorowania zainstalowane na komputerach firmy Eaton śledzi stan zasilaczy UPS klienta i uruchamia alarm natychmiast po wykryciu przekroczenia dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów. System do zdalnego monitorowania ma tylko połączenie z systemem UPS klienta, nie ma absolutnie żadnego dostępu do danych biznesowych. Alarmy otrzymane za pośrednictwem usługi FORS są przekazywane przez telefon komórkowy do dyżurnego technika firmy Eaton, który natychmiast podejmuje odpowiednie działania. Usługa FORS stanowi doskonałe rozszerzenie pakietu serwisowego. Szczegółowe informacje na jej temat można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Eaton.