man testing system

Przegląd usług dotyczących systemów zasilania prądem stałym

Firma Eaton obsługująca wiele sektorów gospodarki, w tym sektory telekomunikacji, informatyki i przemysłu, oferuje pełną gamę usług w zakresie systemów zasilania z obsługą całodobową.
 • Usługi dotyczące systemów zasilania prądem stałym
 • Usługi dotyczące akumulatorów
 • Usługi integracyjne
 • Usługi doradztwa

Firma Eaton zapewnia obsługę klasy światowej. W tym celu wykorzystuje przeszkolonych w zakładach produkcyjnych i wspieranych przez inżynierów serwisantów. Oferuje pomoc techniczną przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, w tym interwencyjne i prewencyjne usługi konserwacji na miejscu u klienta, usługi konserwacji akumulatorów, usługi integracyjne oraz wsparcie w zakresie części zamiennych.

Nawet najwyższej jakości systemy zasilania prądem stałym muszą być właściwie konserwowane. Firma Eaton świadczy wspierane przez inżynierów usługi serwisowania tego typu systemów

Niezależnie od tego, czy klient wymaga realizacji pojedynczych procedur serwisowych, takich jak sprawdzenie stanu systemu zasilania prądem stałym, czy też kombinacji usług, firma Eaton jest w stanie zapewnić ciągłe prawidłowe funkcjonowanie systemów zasilania prądem stałym w celu właściwej obsługi sprzętu o znaczeniu krytycznym dla klienta.

Plany serwisowe do systemów zasilania prądem stałym

Usługa firmy Eaton dotycząca systemów zasilania prądem stałym

Przeszkoleni w zakładzie produkcyjnym inżynierowie zapewniający obsługę systemów zasilania prądem stałym należących do klienta

 • Instalacja sprzętu, jego uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji
 • Coroczna prewencyjna wizyta serwisowa
 • Dostęp całodobowy, we wszystkie dni tygodnia, do specjalistów ds. pomocy technicznej
 • Kompleksowe umowy serwisowe:
  • Coroczna prewencyjna wizyta serwisowa w celu przeprowadzenia konserwacji systemów zasilania prądem stałym i akumulatorów
  • Kontrole systemu zasilania w ośrodku klienta
  • Usługi naprawy na miejscu u klienta
  • Usługi naprawy w fabryce
 • Usługi monitorowania
  • Monitorowanie działania systemów zasilania prądem stałym
  • Monitorowanie akumulatorów
 • Wymiana, instalacja i utylizacja akumulatorów
 • Specjalistyczne usługi doradztwa

Plany serwisowe Eaton ProActive

Zapobiegają potencjalnym awariom poprzez podejmowanie z wyprzedzeniem działań mających na celu wykrywanie ewentualnych problemów.

 • Instalacja sprzętu, jego uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji
 • Coroczna prewencyjna wizyta serwisowa
 • Dostęp całodobowy, we wszystkie dni tygodnia, do specjalistów ds. pomocy technicznej