man testing batteries

Usługa wymiany akumulatorów do zasilaczy UPS i systemów zasilania prądem stałym

Akumulatory stanowią serce systemu UPS. Dlatego właśnie firma Eaton dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ich pełną sprawność operacyjną przez cały czas eksploatacji.

Po kilu latach użytkowania akumulatory będą wymagały wymiany. Z uwagi na specyfikę systemów akumulatorów do zasilaczy UPS, ich wymianę trzeba przeprowadzić profesjonalnie. Zespół serwisantów z firmy Eaton dokonuje niezbędnych przygotowań jeszcze w fabryce, aby zapewnić szybki przebieg operacji u klienta.

Korzyści

  • Minimalizacja ryzyka biznesowego klienta
  • Zapobieganie awariom
  • Zapewnienie właściwej obsługi zużytych akumulatorów
  • Nowe okablowanie akumulatorów
  • Profesjonalna wymiana akumulatorów
  • Przetestowane, wysokiej jakości akumulatory