Konfigurowalne usługi serwisowe UPS

Jeśli potrzebujesz jednorazowej usługi, aby rozwiązać konkretny problem, możesz wybrać pojedyncze usługi.

Poniżej znajduje się krótka lista tego, co mamy do zaoferowania. Przedstawiciel firmy Eaton z przyjemnością powie państwu więcej.

  • Inspekcje na miejscu - usługa doradcza, której celem jest zapewnienie jak najlepszego środowiska pracy dla systemu UPS, aby zapewnić jego bezawaryjne działanie.
  • Instalacja - inżynierowie serwisowi firmy Eaton mogą pomóc w konfiguracji całego systemu UPS, w tym jego połączeń z systemem monitorowania.
  • Uruchomienie - nasi inżynierowie serwisu pomagają uruchomić system UPS i upewnić się, że działa on zgodnie z przeznaczeniem, wykonując wszystkie niezbędne testy przed przekazaniem systemu użytkownikowi.
  • Przegląd prewencyjny - czyszczenie urządzenia, kontrola instalacji i środowiska pracy, kontrola mechaniczna, pomiary i regulacje, kontrola stanu akumulatora, kontrola systemu, analiza dziennika zdarzeń i niezbędne działania, ewentualne naprawy. Zwykle wykonywane raz w roku, chyba że uzgodniono inaczej.
  • Raport Serwisowy - po każdej wizycie serwisowej, zarówno planowanej jak i awaryjnej, otrzymasz pełny pisemny raport dotyczący usterki i kroków podjętych w celu jej naprawy.
  • Analiza jakości zasilania - w miarę upływu czasu wartości obciążeń w systemie UPS i w sieci mogą ulegać zmianom. Serwisanci firmy Eaton mogą przeanalizować jakość zasilania dostarczanego do sprzętu i w razie potrzeby zasugerować wykonanie niezbędnych działań.
  • Analiza stanu akumulatorów i ich wymiana - w zasilaczach UPS Eaton używane są tylko baterie o wysokiej jakości. Żywotność baterii jest zoptymalizowana dzięki naszej metodzie ładowania akumulatorów ABM. Inżynierowie serwisu Eaton będą dbali o to, aby twoje baterie były jak nowe, wymieniając je w razie potrzeby i utylizując stare w sposób przyjazny dla środowiska. Po wymianie baterii wszystkie kable zostaną sprawdzone i poddane konserwacji, aby zapobiec problemom związanym z utlenianiem. Ostatecznie system baterii testowany jest w normalnych warunkach pracy.
  • Modernizacja systemu - podczas wizyt konserwacyjnych nasi serwisanci analizują obciążenia i efektywność systemu UPS klienta. Jeśli okaże się to niezbędne, zasugerują wprowadzenie zmian odpowiadających nowym potrzebom firmy. Klient nigdy nie będzie musiał używać przestarzałego lub zbyt ograniczonego systemu
  • Części zamienne - Umowa Serwisowa z Eaton gwarantuje Ci stosowanie tylko najwyższej jakości, fabrycznie zatwierdzonych części zamiennych. Magazyny fabrycznych części zamiennych zlokalizowane są we wszystkich centrach serwisowych.
  • Eaton SmartQmmunicator - UPS-y można łączyć bezpośrednio z centrum serwisowym Eaton za pośrednictwem Internetu. Oprogramowanie do zdalnego monitorowania zainstalowane na serwerach Eaton będzie monitorować stan twojego UPS-a, alarmując natychmiast, jeśli jego monitorowane parametry są nietypowe. System zdalnego monitorowania może łączyć się tylko z systemem UPS, nie ma absolutnie żadnego dostępu do danych biznesowych. Alarmy odbierane przez SmartQmmunicator przekazywane są przez telefon komórkowy do inżyniera dyżurnego Eatona, który podejmie natychmiastowe działania.

Konfigurowalne usługi serwisowe UPS - Dokumentacja

Sorry no documents are available.