computer screens monitoring data

Zdalne monitorowanie zasilaczy UPS przez firmę Eaton (system FORS)

System FORS (Full Online Remote Service) łączy zasilacze UPS klienta przez wyposażoną w modem linię telefoniczną z centrum zdalnego monitorowania firmy Eaton. System ten pozwala obniżyć koszty konserwacji, przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności rozwiązania do ochrony zasilania wdrożonego u klienta.

Niezawodność dzięki automatyzacji

System FORS to oprogramowanie do w pełni automatycznego, zdalnego monitorowania zasilaczy UPS przez sieć telefoniczną. Przekazuje on pracownikom serwisu wyniki pomiarów parametrów zasilaczy UPS, informacje o ich stanie, dzienniki zdarzeń i alarmy przez 24 godziny dziennie i przez 7 dni w tygodniu. Umożliwia też serwisantom ręczne logowanie się do systemu UPS w celu przeprowadzenia dalszych badań diagnostycznych.

W przypadku wystąpienia awarii system FORS automatycznie powiadamia o tym dyżurnego technika firmy Eaton. Technik może natychmiast, jeszcze przed odwiedzeniem siedziby klienta, ustalić, co złego dzieje się z zasilaczem UPS, na ile groźna jest awaria, co należy zrobić i jakie części zamienne są potrzebne. Eliminuje to konieczność wizyty w ośrodku klienta tylko w celu ustalenia tego, co się stało.

Korzyści

  • Minimalizacja ryzyka biznesowego klienta
  • Ciągłe monitorowanie przez całą dobę
  • Zapobieganie awariom
  • Szybkie rozwiązywanie problemów