Service men working

Technology Innovations

Tradycja innowacji technicznych

Eaton posiada nieprzerwaną historię innowacji technicznych, która rozpoczęła się w 1962 roku, gdy firma opatentowała pierwszy falownik AC. Kontynuujemy długą tradycję wykorzystywania naszej wiedzy technicznej do dostarczania klientom wszystko czego najbardziej potrzebują w rozwiązaniach dotyczących zarządzania energią:

2014 A unique grip system for Eaton´s third generation rack power distribution units (ePDU G3). The integrated grip ensures that IT equipment is protected against IEC plugs being accidentally knocked out during maintenance or come loose through vibration. The grip system works with any IEC plug, no need to buy special cables or brackets.
2013 Oprogramowanie Intelligent Power Manager (IPM) zostało wybrane w kategorii zarządzania w środowisku wirtualizacyjnymi “Best of VMworld 2013” Gold Award.
2012 Pierwsza firma zarządzająca zasilaniem, która otrzymała certyfikat VMware Ready™ i oferująca automatyczną synchronizację maszyn wirtualnych i wyzwalanie w programie VMware® vCenter™ Site Recovery Manager procesu tworzenia kopii danych w lokalizacji zapasowej, pozwalającą uniknąć utracenia danych oraz ograniczyć przestoje podczas zaniku zasilania
2012 Eaton jest pierwszym producentem UPS oferującym możliwość zdalnego zamykania serwera hosta podczas zaniku zasilania w trybie podwyższonej dostępności VMware® vSphere™ High Availability (HA), poprzez zastosowanie najnowszej wersji oprogramowania Intelligent Power® Manager.
2011 Wykonanie pierwszego w branży przełącznika statycznego 5000A dla wysokich wartości prądu w centrach przetwarzania danych, który wykorzystuje najnowocześniejszą technologię odprowadzania ciepła i pozwalającą na zwiększenie obciążenia tradycyjnych przełączników 4000A do wartości 5000A.
2011 Wprowadzenie interfejsu UPS Eaton 9395 do paneli fotowoltaicznych. Sprawdzona koncepcja możliwości integrowania UPS z okresowym, wysoce sprawnym odnawialnym źródłem energii i ciągłego dostarczania bezprzerwowego zasilania do odbiorników krytycznych.
2010 Pierwsza w branży integracja z platformą wirtualizacyjną serwerów VMware® vCenter™, skutkująca ograniczeniem infrastruktury i kosztów eksploatacyjnych, a także zwiększająca wydajność i czas reakcji.
2010 Pierwszy UPS z przyznanym certyfikatem SMaRT™ certification, umożliwiającym stosowanie 9395 w projektach dla otrzymania punktów kredytowych LEED.
2009 Eaton wprowadził na rynek oprogramowanie Intelligent Power® Manager, które umożliwia menadżerom IT, w intuicyjny, bezpieczny i efektywny kosztowo sposób, zdalnie zarządzać i monitorować wszystkie znajdujące się w firmie sieciowe urządzenia zasilające i środowiskowe.
2009 Pierwszy UPS o mocy 1100 kVA z ochroną o podwójnej konwersji i sprawności 99%
2007 Zaawansowane testowanie obciążenia bez konieczności podłączenia odbiorników zewnętrznych dla modeli UPS Eaton 9395 od 225 do 1100 kVA przy zastosowaniu prostego testu mocy.
2007 Eaton postawił milowy krok w technologii dużych, trzyfazowych UPS Eaton 9395 który posiada konstrukcję modułową i możliwość rozbudowy z wewnętrzną redundancją do osiągnięcia maksymalnej niezawodności.
2006 Eaton wprowadził UPS o dużej gęstości mocy i wysokiej sprawności do zabudowy w szafie montażowej Eaton BladeUPS rackowy UPS 12 kVA modułowy UPS cechuje się pracą równoległą redundancyjną systemu N+1 o mocy do 60 kVA z modułowym rozdziałem mocy.
2005 Pierwszy UPS cechujący się zamkniętym przepływem mocy do sprawdzenia pracy układów konwertujących energię i przeprowadzania testów odbiorczych obciążenia bez konieczności stosowania zewnętrznych obciążnic.
2005 Pierwszy UPS z rozładowywaniem baterii pełną mocą niezależnie od wartości mocy obciążenia podłączonych odbiorników do zapewnienia pełnej integralności testów.
2004 Modułowy beztransformatorowy UPS o mocy do 160 kVA, zawierający nieporównywalną kombinację parametrów elektrycznych, zarządzania bateriami akumulatorów, skalowalną architekturą, uniwersalnością i uproszczonym serwisem.
2003 Pierwszy UPS 6 kVA o wysokości 3U przeznaczony do zastosowań w szafach montażowych o dużym upakowaniu mocy zwiększa gęstość mocy o 33%.
2003 Pierwszy modułowy zasilacz DC o mocy 3kW o gęstości mocy większej niż 10W/inch³.
2003 Druga generacja bezprzewodowych układów równoległych falowników o wysokiej częstotliwości.
2002 Pierwszy zasilacz UPS z dwuliniowym zasilaniem do zastosowań rackowych.
2002 Pierwszy system zasilaczy DC z możliwością powiadamiania o alarmach i stanie pracy na telefony komórkowe (SMS).
2002 Pierwszy hub przełączający 100Mbps zintegrowany w kartę sieciową.
2001 Pierwszy system zasilania HFSM DC zaprojektowany specjalnie dla zastosowań IT włącznie z ‘Power-over-LAN’.
2001 Pierwszy system zasilania DC ze zintegrowanym, sieciowym nadzorem i sterowaniem urządzeń pomocniczych.
2001 UPS 3 kVA o zwiększonej gęstości mocy do 40%.
1998 Pierwszy system zasilania DC z wyliczeniem czasu podtrzymania bateryjnego.
1997 Pierwszy moduł prostownikowy zasilacza DC z aktywnym sterowaniem napięcia (AVC) do utrzymywania napięcia na magistrali napięciowej w zakresie ± 0,01V.
1997 Pierwszy moduł prostownikowy zasilacza DC o sprawności większej niż 92% dla typowego obciążenia .
1996 Pierwszy UPS w układzie równoległym bezprzewodowym
1993 Pierwszy UPS oferujący segmentację odbiorników
1993 Pierwszy UPS z technologią ABM do wydłużenia żywotności baterii.
1992 Pierwszy moduł prostownikowy zasilacza DC o mocy 3kW o gęstości mocy większej niż 5 W/inch³.
1991 Pierwszy sterownik systemu zasilania DC oparty na mikroprocesorze.
1989 Pierwszy beztransformatorowy UPS o wysokiej częstotliwości.
1987 Pierwszy rackowy system zasilania o wysokiej częstotliwości przełączającej specyficznie zaprojektowany dla urządzeń telekomunikacyjnych.
1987 Pierwszy UPS z zaawansowaną technologią modulacji szerokością impulsów (PWM) i diagnostyką opartą na technologii mikroprocesorowej.
1986 Pierwszy dostępny komercyjnie system zasilania DC o mocy 200 W o wysokiej częstotliwości przełączania do zastosowań telekomunikacyjnych.
1986 Pierwszy UPS o mocy powyżej 100 kVA dla serwerowni.
1982 Pierwszy UPS przeznaczony dla serwerowni.
1982 Pierwszy UPS przeznaczony dla specjalnych zastosowań biurowych.
1976 Pierwszy UPS dla oświetlenia awaryjnego lamp HID.
1972 Pierwszy UPS odporny na uszkodzenia i układ równoległy UPS.
1972 Pierwszy UPS sterowany całkowicie cyfrowo .
1968 Pierwszy komercyjny UPS zawierający ładowarki akumulatorów i falowniki.
1962 Pierwszy falownik zasilania AC.
INFORMACJE POKREWNE
Dominacja technologiczna
Konfiguracje równoległe zasilaczy UPS
Zarządzanie akumulatorami
Całkowite koszty użytkowania (TCO)
Segmentacja obciążeń
Nagrody przyznane produktom