man working on ups

Plan de service UPS - ADVANCE

Contractul ADVANCE ofera același nivel de servicii precum contractul SAFE, dar cu beneficii suplimentare.

Dearece timpul de transport este inclus prețul pachetului, puteți intocmi cu mai multă acuratețe un buget anual de service.

Optiunea ADVANCE este foarte potrivită in cazul in care nu exista o echipa de întreținere proprie sau in cazul in care activitatea poate tolera întreruperi de alimentare care nu sunt critice pentru procesul de producție si prin urmare nu trebuie remediate in regim de urgență (în weekend spre exemplu).

Optiunea ADVANCE nu include piesele de schimb.

Pachetul ADVANCE poate fi completat cu servicii adiționale specifice fiecărui beneficiar. Contactați Service Eaton pentru detalii suplimentare.

Dacă folosiți o aplicație care are nevoie de asigurarea alimentării pentru 24/7 va rugam sa studiați si opțiunea POWER.