MGE Office Protection Systems Logo

MGE Office Protection Systems

Eatons förvärv av MGE Office Protection Systems (November 2007) innebar att vi fick en större och starkare kvalitetsverksamhet med förbättrad global konkurrenskraft och ett stort produktsortiment, fackkunskap och resurser för enfas UPS-produkter. Genom förvärvet säkrade Eaton platsen som världens näst största tillverkare och leverantör av enfas UPS-produkter samt kapaciteten att leverera ännu större värde till kunderna.

MGE Office Protection Systemsprodukterna ingår i Eatons Pulsarserie och har konstruerats för att erbjuda säkra strömförsörjningsprodukter och lösningar, t.ex. UPS-system och överspänningsskydd för såväl små- och medelstora företag som för hemmabruk.

Med alla våra produkter strävar Eaton efter fortsatt framgång genom att utnyttja ny teknik för att utveckla nästa generationens lösningar. Vår Quality Powerportfölj har tagits fram för att uppfylla kundernas specifika önskemål, för att komplettera nya eller befintliga lösningar och för att kunna erbjuda en heltäckande lösning.