Server Room

Infrastruktuurin hallinta

Intelligent Power Manager (IPM) on integroitavissa VMwaren vRealize Operations Manager- ja vCenter-koontinäyttöjen kanssa, mikä mahdollistaa virtuaaliympäristöjen virranhallinnan. IPM tekee virranhallinnasta yksinkertaisempaa koko verkon osalta, sillä ohjelmiston verkkopohjainen käyttöliittymä tarjoaa ajantasaista tietoa virtainfrastruktuurin tilasta.

Data Center

Ympäristön hallinta

IPM-ohjelmiston avulla sähköverkkoa ja kaikkia siihen kytkettyjä laitteita voidaan tarkkailla ja valvoa vCenter-koontinäytön ja vRealize Operations -hallintakäyttöympäristön kautta. Hälytykset saadaan heti näkyviin ja siirtyminen virtuaalikoneeseen voidaan käynnistää tai järjestelmä voidaan kytkeä sulavasti pois käytöstä pitkän sähkökatkon aikana. Kun IPM-integraatio on tehty, Eatonin erilaisia UPS-laitteita ja räkkiin asennettavia PDU-laitteita voidaan valvoa ja hallinnoida etätoimisesti vCenter-koontinäytön tai vRealize Operations -hallintakäyttöympäristön kautta, mukaan lukien seuraavat laitteet:

  • ePDU G3 – Kolmannen sukupolven räkkiin asennettavia virranjakeluyksiköitä, joissa on luokkansa parhaat ominaisuudet. Täyttävät tiukatkin IT-vaatimukset. IPM-integraatio mahdollistaa sähkönkulutuksen mittaamisen ja yksittäisten sähkönjakoyksiköiden etäohjauksen.
  • 5P UPS, 5PX UPS, 9PX UPS, 93PS UPS – Toimittaa enemmän todellista virtaa (watteja), mikä mahdollistaa useampien laitteiden suojauksen ja IT-järjestelmien laajentamisen. IPM-integraation ansiosta palvelimet ja virtuaalikoneet ovat jatkuvasti käytettävissä ja hallittavissa etätoimisesti.
  • Automaattinen siirtokytkin – Parantaa yhtä virtalähdettä käyttävien laitteiden virran vikasietoisuutta ja vaihtaa virtalähdettä keskeytyksittä. IPM helpottaa etävalvontaa ja auttaa pitämään tehtäväkriittiset sovellukset toiminnassa.
  • Ympäristönvalvonta-agentti – Kerää räkkiympäristön lämpötila- ja kosteusmittausten tulokset ja etävalvoo tietoja vCenter-koontinäytöstä IPM-ohjelmiston kautta.
IPM software

IPM-ohjelmisto

Eatonilla on kaksi IPM-ohjelmiston lisenssiä, jotka sisältävät eri ominaisuudet ja eri määrän lisensoituja solmuja. (Yhtä lisensoitua solmua kutsutaan nimellä UPS, räkki-PDU tai IPM-esiintymä):

IPM Dashboard

Integroi virranhallinta virtualisoinnin koontinäyttöösi

Lisätietoja Intelligent Power -ohjelmistosta

Paluu VMware-kotisivulle

Contact me