News Releases - 2016

Päivämäärä: 10. maaliskuuta 2016

Eaton ylittää muuttuvan kansainvälisen UPS-standardin turvallisuusvaatimukset

ESPOO … Sähköalan johtava yritys Eaton on vahvistanut huolellisen testauksen jälkeen, että sen nykyiset häiriöttömän sähkönsyötön ratkaisut (UPS) eivät pelkästään täytä kansainvälisen standardin IEC 62040 Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1: General and Safety Requirements for UPS tulevia muutettavia vaatimuksia, vaan ylittävät ne. Tämä yhdistettynä sähkönhallintaan keskittyneen Eatonin syvälliseen alan tuntemukseen tarkoittaa, että se pystyy tarjoamaan IT- ja konesalijohtajille asiantuntevia neuvoja uuden standardin tulkitsemiseen. Tämä puolestaan auttaa IT- ja konesaliammattilaisia varmistamaan käyttöturvallisuuden ja takaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden.

”IEC 62040:n muutokset velvoittavat UPS-valmistajat ilmoittamaan joko termisen nimelliskestovirran (Icw) tai ehdollisen nimellisoikosulkuvirran (Icc) arvot tuotteilleen”, sanoo Eatonin teknologiapäällikkö Janne Paananen. ”Tämä on tervetullut muutos. Kun suunnitellaan sähköjärjestelmiä, joiden on pysyttävä turvallisina myös äärimmäisissä vikatilanteissa, nämä tiedot ovat välttämättömiä. Vaikka muutoksissa on annettu Icw:n ja Icc:n vähimmäisarvot, varsinaiset oikeiden laitteistojen vikavirtatasot ylittävät nämä usein. On tärkeää, että suunnittelijat ottavat tämän huomioon valitessaan tuotteita ja varmistavat, että tuotteiden luokitukset ylittävät laitoksen vikavirtatasot, ja että niitä voidaan ja on luvallista käyttää asennuksissa.

Standardi edellyttää, että UPS-laitteet, joiden annetut Icc- tai Icw-arvot ovat 10 kA tai suuremmat, on testattava laboratoriossa siten, että UPS-laitteen syötössä on saatavilla tietty vikavirta ja että lähdössä on oikosulku. Koko testauksen ajan UPS-laitteen on toimittava turvallisesti ilman kipinöintiä, liekkejä tai muita vaurioita. Eatonin tuotteisiin sovelletaan jo erittäin tiukkoja turvallisuusstandardeja, joten ne menestyivät testeissä hyvin ylittäen vaatimukset.

Uuden standardin mukainen terminen nimelliskestovirta (Icw) on virta, joka voidaan siirtää ilman vaurioita tietyn lyhyen ajanjakson aikana. Ehdollista nimellisoikosulkuvirtaa (Icc) käytetään yleensä, kun UPS-laite on suojattu esimerkiksi sulakkeella. Se on mahdollinen oikosulkuvirta, jonka järjestelmä kestää, ennen kuin oikosulkusuoja alkaa toimia. Vaatimukset liittyvät UPS-laitteen pienimpendanssiseen virtatiehen, joka on yleensä staattinen ohituskytkin. Siihen on liitetty osia, kuten sulakkeita, kytkimiä ja kuristimia, joita käytetään ohitustilassa tai energiansäästötoimintoa käytettäessä. Vaatimukset koskevat jokaista yksittäistä ohituspiiriä, mukaan lukien sisäiset huolto-ohituskytkimet.

Lisätietoja Eatonin ratkaisuista osoitteessa www.eaton.eu/powerquality ja www.eaton.eu/datacenters. Seuraa myös Twitter-tiliämme @EatonIT ja Eaton EMEA Data Centres LinkedIn -sivumme.

Eaton
Eaton on voimanhallinnan yritys, jonka liikevaihto oli 20,9 miljardia dollaria vuonna 2015. Eatonin energiatehokkaat ratkaisut auttavat asiakkaitamme hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista voimaa tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Eatonilla on noin 97 000 työntekijää ja sen tuotteita myydään yli 175 maassa. Lisätietoja löydät verkkosivuilta www.eaton.eu

Suomessa Eaton on osa Eatonin Electrical -liiketoimintaa. Liiketoiminta kattaa sähkönsyötön varmistuksen, valvonnan ja automaation, valaistuksen, rakenne-, johdotus- ja turvaratkaisut sekä tuotteet vaativiin että vaarallisiin ympäristöihin teknisine palveluineen. Eaton vastaa globaaleilla ratkaisuillaan tämän päivän kriittisiin sähkönhallinnan haasteisiin.

Kotimaan myyntimme vastaa häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmistä (UPS), keskijännitekojeistojen, pienjännitekeskusten ja -komponenttien sekä automaatiotuotteiden myynnistä ja huollosta. Suomessa Eaton myös valmistaa UPSeja Eaton-tuotemerkillä. Eaton jatkaa Fiskarsin pitkää, 1960-luvulta alkanutta UPSien valmistusperinnettä Suomessa ja on yksi harvoista tietotekniikka-alan yrityksistä, jolla on laajamittaista tuotantoa Suomessa. Eaton on Suomen UPS-markkinajohtaja. 93 prosenttia Suomen tehtaan tuotteista menee vientiin. www.eaton.fi

Lisätietoja
Lehdistö
2019
2018
2017