green grass and trees

Green By Design

Eaton työskentelee jatkuvasti asiakkaidensa kanssa kehittääkseen ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kasvua kaikkialla maailmassa. UPS-ratkaisumme tähtäävät ensiluokkaiseen hyötysuhteeseen, resurssien tehokkaaseen käyttöön, mahdollisimman suureen kierrätettävien materiaalien käyttöön sekä päästöjen vähentämiseen koko tuotteen elinkaaren aikana.

Green By Design -esite

Alla on lisätietoja Eatonin ”Green By Design” -tuotteiden elinkaaresta aina suunnittelusta ja valmistamisesta käyttöön ja käytöstä poistamiseen asti.

Elinkaariarviointi (LCA)

Ympäristön huomioiminen on osa Eatonin suunnitteluprosessia. Suunnittelutiimin työtä ohjaa neljä ominaisuutta: energiatehokkuus, resurssitehokkuus, kierrätys ja säädösten noudattaminen. Elinkaariarviointia (LCA) käytetään keräämään tietoa tuotteen potentiaalisesta ympäristövaikutuksesta. Tämä prosessi tehdään tietyille tuotteille, ja niiden arvioinnit noudattavat ISO 14040/14044 -standardeja.

Eaton 93PM UPS:n elinkaariarviointi, yhteenvetoraportti (pdf)

”Power Xpert 9395P UPS:n elinkaariarvioinnin tulokset osoittavat, että 74 % sen vaikutuksista on seurausta UPS:n energiahäviöistä ja 25 % jäähdytysenergiasta.” Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen LCA@eaton.com

Aineet ja materiaalit

RoHS-direktiivi (2011/65/EU): Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Direktiivi koskee sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja rajoittaa tiettyjen aineiden, kuten raskasmetallien ja tiettyjen palonsuoja-aineiden käyttöä homogeenisissa materiaaleissa. Eaton suhtautuu ympäristölainsäädäntöön ennakoivasti ja pyrkii siksi noudattamaan RoHS-direktiiviä jo ennen kuin siitä tulee lainsäädännöllinen vaatimus.

Tuotekohtainen RoHS-tilanne löytyy EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

REACH-asetus (EY 1907/2006): Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista

Asetus koskee kaikkia sähkölaitteita ja pyrkii vähentämään haitallisten kemikaalien käyttöä valmistuksessa. Eaton tarkkailee jatkuvasti REACH-asetuksen alaisten aineiden käyttöä valmistusprosesseissaan. Tietomme mukaan tuotteemme eivät sisällä suurta huolta aiheuttavia aineita (SVHC), ja jos aineita havaitaan raja-arvon ylittäviä määriä, ilmoitamme siitä tarpeen mukaan asiakkaillemme.

Lataa Eatonin REACH-sitoutumiskirje, 1-vaihe-UPS:t ja REACH-sitoutumiskirje, 3-vaihe-UPS:t

UPS:n aineiden ja materiaalien tietojen keruussa käytetään ohjeena standardia IEC 62474 (Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry, Sähkötekniikan teollisuuden tuotteiden materiaali-ilmoitukset).

Kansainväliset toimikunnat ja organisaatiot

Eaton osoittaa sitoutumistaan ympäristön suojeluun osallistumalla IEC:n (International Electrotechnical Commission) standardointitoimikuntiin, asetusten tutkimuksiin sekä voittoa tuottamattomaan toimintaan, kuten Green Grid -järjestöön ja Energy Star -ohjelmaan.

Lataa Eatonin IEC 62040-4-sitoutumiskirje, 1-vaihe-UPS:t ja ePDU:t sekä IEC 62040-4-sitoutumiskirje, 3-vaihe-UPS:t

Ympäristö-, turvallisuus- ja terveysasioiden hallinta

Eaton on keskittynyt rakentamaan kestävää toimintaa ja tuotteita omien ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmiensa ja -käytäntöjensä maailmanlaajuisen standardoinnin kautta. Maailmanlaajuinen MESH-ohjelmamme (Managing Environment, Safety and Health) on yhtenäinen järjestelmä, joka yhdistää nykyiset ohjelmat (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) yhdeksi integroiduksi hallintajärjestelmäksi.

Lisätietoja on osoitteessa Eatonin ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat

Toimipisteidemme ja valmistuslaitostemme ISO 14001 -sertifikaatteja voi tarkastella Sertifikaatit-sivuston Virranhallinta-osiossa.


Vihreää tekniikkaa

Eaton kehittää ratkaisuja, jotka on suunniteltu edistämään kestävää kasvua kaikkialla maailmassa. Suunnittelijat kehittävät jatkuvasti älykkäämpiä tapoja tarjota etuja sekä ympäristön että taloudellisuuden kannalta. Tähän sisältyy energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittäminen. Jos haluat nähdä, miten teknologiamme voi olla avuksi, tutustu Eatonin kokonaiskustannuslaskuriin ja ota selville, miten Eatonin -UPS-laitteet suoriutuvat omalla kuormitusprofiilillasi.

Energy Saver System (ESS)

ESS mahdollistaa erittäin korkean hyötysuhteen ja luotettavuuden normaaleissa toimintaolosuhteissa, joissa kuormaa syötetään staattisen ohituskytkimen kautta. Itse UPS (tasasuuntaaja ja invertteri) on käytössä vain silloin, kun verkkovirta joko katkeaa tai poikkeaa jännitteen tai taajuuden suhteen ennalta asetetuista rajoista. Eaton-tuotteet tarjoavat muihin ratkaisuihin verrattuna korkean hyötysuhteen, ja invertterin käyttöön siirrytään nopeasti verkkovirran katketessa, jolloin tietoja ei menetetä eikä lähtösignaali häiriinny. Tämä tekee järjestelmästä luotettavamman kuorman osalta. Tämän teknologian sisältäviä tuotteita ovat Eatonin UPS-mallit Eaton 91PS ja 93PS, Eaton 93PM ja Power Xpert 9395P.

Easy Capacity Test (ECT) -teknologia

ECT-teknologian ansiosta käyttäjä voi testata koko sähkönsiirtoketjun täydellä kuormituksella ilman ulkoista kuormaa, mikä vähentää keinokuormien tarvetta asennuspaikoilla. Tämä taas säästää energiaa hyödyntämällä valmiusvirtaa. Tämän teknologian sisältäviä tuotteita ovat Eatonin UPS-mallit Eaton 93E, Eaton 91PS ja 93PS, Eaton 93PM ja Power Xpert 9395P.

HotSync-teknologia

HotSync-teknologian avulla useita UPS-laitteita voidaan kytkeä rinnakkain kapasiteetin lisäämiseksi. HotSync-teknologian etu on se, että mahdollisten tulevien tarpeiden varalta ei tarvitse hankkia ylikokoista UPS:ää. Voit aloittaa yhdestä moduulista ja lisätä tehoa tarvittaessa. Tämän teknologian sisältäviä tuotteita ovat BladeUPS ja Eatonin UPS-mallit Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS ja 93PS, Eaton 93PM ja Power Xpert 9395P.

Edistynyt akunhallintatekniikka (ABM)

ABM parantaa akkujen kestoikää hyödyntämällä kolmivaiheista lataustekniikkaa ja vähentää näin jätteiden ja materiaalin määrää. Poistamalla jatkuvan lataamisen tarpeen ABM vähentää myös energiankulutusta ja pidentää akkujen kestoikää. Tämän teknologian sisältäviä tuotteita ovat BladeUPS sekä Eatonin UPS-mallit Eatonin 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS ja 93PS, Eaton 93PM ja Power Xpert 9395P.

Käytön aikana vaihdettavat akut

Tämän teknologian avulla akkuja voidaan vaihtaa yksi sarja kerrallaan laitteiden käydessä, mikä vähentää akkujätettä ja minimoi epäkäytettävyyden. Tämän teknologian sisältäviä tuotteita ovat BladeUPS ja Eatonin UPS-mallit Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA) ja Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 91PS ja 93PS.

EcoControl-teknologia

EcoControl kytkee lisälaitteet automaattisesti pois päältä, kun pääohjaus sammutetaan, mikä säästää energiaa jopa 30 %. Tämä innovatiivinen teknologia voi alentaa sähkölaskuja huomattavasti. Tämän teknologian sisältäviä tuotteita ovat Eatonin Protection Station, Eaton Ellipse ECO ja Eaton Ellipse PRO.

Käyttöiän loppu

Eatonin käyttöiän loppua koskeva käytäntö ohjaa suunnittelemaan tuotteita, joilla on mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön. Olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavaa lainsäädäntöä:

SER (Direktiivi 2012/19/EU):
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Eatonin SER-sitoutumiskirje, 1-vaihe-UPS:t ja SER-sitoutumiskirje, 3-vaihe-UPS:t

Akut (Direktiivi 2006/66/EY):
Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut
Eatonin Akkuja koskeva sitoutumiskirje, 1-vaihe-UPS:t ja Akkuja koskeva sitoutumiskirje, 3-vaihe-UPS:t

Pakkaukset (Direktiivi 94/62/EC):
Pakkaukset ja pakkausjäte
Eatonin Pakkauksia koskeva sitoutumiskirje, 1-vaihe-UPS:t ja Pakkauksia koskeva sitoutumiskirje, 3-vaihe-UPS:t

Eaton takes into account the environmental effects of the packaging and the end-of-life processing of our products. We aid more responsible dismantling, and end-of-life instructions are available for recyclers.

Jopa 90 % lyijyakuista kierrätetään, ja suurin osa akkujen materiaalista voidaan käyttää uusien akkujen valmistuksessa.

Lisätietoja