vRealize Operations Manager -infrastruktuurin hallintapaketti (Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Manager)

Tämän laajennuksen avulla Intelligent Power Manager (IPM) -ohjelmistoa voidaan käyttää yhdessä VMware vRealize Operations Manager -ohjelmiston kanssa virta- ja ympäristölaitteiden kunnon, riskien ja tehokkuuden hallintaan.

 

Yhteydenotot  Lataa nyt

vRealize Operations Manager -infrastruktuurin hallintapaketti (Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Manager) – ominaisuudet

  • Järjestelmän käyttöajan varmistaminen tarkistamalla jäljellä oleva akkujen kapasiteetti.
  • Ympäristömittareiden valvonta
  • Ylikuormituksen estäminen ennakoivien ilmoitusten avulla
  • UPS-mittausten, -vikojen ja -hälytysten valvonnasta johdettuja tietoja koskevien suositusten haku
  • IPM:n valvomassa aktiivisessa virrankäyttötilassa suoritettujen vRealize-analyysien käyttöönotto
  • IPM:n valvomien ESXI-laitteiden (vCenterin välityksellä) ja UPS-laitteiden välisten suojaussuhteiden tarkastelu
  • Sisältää uuden koontinäytön (löytyy valikosta Dashboard List [koontinäyttöluettelo] => Eaton Dashboards [Eaton-koontinäytöt] => UPS Overview [UPS-yhteenveto])
  • Käynnistä Intelligent Power Manager -ohjelmisto vRealize-ohjelmistosta
VMware

vRealize Operations Manager -infrastruktuurin hallintapaketti (Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Manager) – lataukset

vRealize Operations Manager -infrastruktuurin hallintapaketti (Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Manager) – dokumentaatio

Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Installation Guide
English
24-Jan-2016
 
2406 kB
Infrastructure Management Pack 1. for vRealize operations Manager Release Note
English
5-Feb-2016
 
1 kB

vRealize Operations Manager -infrastruktuurin hallintapaketti (Infrastructure Management Pack for vRealize Operations Manager) – palvelu ja tuki

Teknistä tukea tarjoaa Eatonin paikallinen toimipiste.

Eaton Power Quality Oy
Koskelontie 25
02920 Espoo
T +358 9 452 661
F +358 9 452 66570
E Huolto@eaton.com