Markets

Marknader

I dagens affärsmiljö är det viktigare än någonsin att använda en kvalitativ, flexibel och anpassningsbar krafthanteringslösning som inte äventyrar din utrustnings prestanda. Eaton strävar efter att fortsätta utveckla framgångsrika lösningar för nästa generations IT-system genom att använda tekniska innovationer. Vår kraftkvalitetsportfölj utformades för att uppfylla specifika kundkrav, komplettera en ny eller befintlig lösning och för att leverera heltäckande lösningar.

Som en ledande global leverantör av heltäckande och högkvalitativa kraft- och reservkraftlösningar har Eaton förbundit sig att leverera de bästa produkterna som företag behöver i dagens digitala ekonomi. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta kraven för en rad olika applikationer, bland annat:

Virtuella och konvergerade miljöer

Eaton erbjuder kompletta kraftinfrastrukturlösningar för moderna virtuella och molnbaserade IT-applikationer och konvergerade och hyperkonvergerade infrastrukturlösningar. Våra lösningar bidrar till bättre IT-effektivitet, lägre kostnader och tryggar dessutom dataintegriteten och kontinuiteten för all verksamhet.

Datacenter

Eaton erbjuder innovativa, missionskritiska lösningar som ger hög systemtillgänglighet med lägre investeringar och driftskostnader, och erbjuder flexibla, skalbara lösningar som är skräddarsydda efter din verksamhets specifika behov.

Offshore- och marinteknik

Förser avancerade offshore-applikationer och marina applikationer med kraft

Telekom

Eaton har en likströmslösning för alla typer av likströmsdrivna applikationer i kommunikationsnät.