man working on ups

Service Plan - BasicCare

BasicCare är lämpat för situationer där verksamheten kan tolerera problem som inte måste åtgärdas omgående (t ex under helger). BasicCare-alternativet täcker inte kostnader för resor och arbete.

Om du önskar mer exakt kostnadshantering eller mer än enbart grundläggande strömskydd kan alternativen PlusCare och PremiumCare på följande sidor vara något för dig.