man testing batteries

Batteribytesservice för 1-fas UPS

Batterierna är hjärtat i ett UPS system, och det är därför viktigt att de underhålls på rätt sätt och att de byts ut med föreskrivna intervall, så att UPS systemet verkligen fungerar när en störning inträffar. Att byta ut UPS-batterier kräver kunskap och noggranna förberedelser, och bör därför skötas av våra utbildade serviceingenjörer.

batteribyte

Snabbt byte av Plug & Play UPS-batterier (upp till 3 KVA).
Lösa batterier levereras till din adress. Effektiv och enkel lösning.

Fördelar

  • Reducerar risken för driftstörningar
  • Miljövänlig hantering av utbytta batterier
  • Nya batterikablar
  • Professionellt utfört utbyte
  • Testade högkvalitetsbatterier