man working on ups

Service Plan - PlusCare

PlusCare är lämpat för situationer där verksamheten kan tolerera problem som inte måste åtgärdas omgående (t ex under helger).

PlusCare-alternativet täcker inte kostnader för reservdelar. Om du har tillämpningar som kräver dygnetruntsäkerhet, sju dagar i veckan, tar du en titt på PremiumCare alternativet på nästa sida.