man working on ups

Service Plan - PremiumCare

Eftersom paketet täcker kostnader för reservdelar, resor och arbetskostnader vet du exakt hur mycket servicen kostar, oavsett vad som inträffar.

Under garantiperioden för de produkter som ingår i PremiumCare-paketet får du dessutom en extra rabatt om 20% på den årliga serviceavgiften. Det gör alternativet extra värdefullt, sett ur ekonomisk synvinkel.

Om din verksamhet är beroende av kontinuerlig, störningsfri strömförsörjning har du helt enkelt inte råd att vara utan PremiumCare.