Eaton Environmental Monitoring Probe för UPS/ePDU

(Artikelnummer EMP001)

Miljöövervakningsinstrumentet EMP (Environmental Monitoring Probe) är en anslutningsenhet som gör att du kan registrera temperatur och fuktnivåer samt fjärrövervaka miljödata. Du kan också registrera och läsa av status för ytterligare två anslutna enheter.

  • När temperaturer och fuktnivåer överstiger angivna gränsvärden loggas den aktuella händelsen i UPS:ens/ePDU:ens logg.
  • EMP-enheten övervakar temperatur och fuktnivå i alla miljöer där du behöver skydda kritisk utrustning. EMP-enheten mäter temperaturer från 0 ° – 70 °C med en noggrannhet på ±2 °C.
  • EMP-enheten mäter den relativa luftfuktigheten mellan 10 – 90 % med en noggrannhet på ± 5 %.
  • Den kan placeras på upp till 20 meters avstånd från ePDU:n med hjälp av en CAT5 nätverkskabel.
  • Hot-swap-funktionen underlättar installationen och gör att du kan installera enheten utan att bryta strömtillförseln till ePDU:n/UPS:en eller till de anslutna lasterna.
  • EMP-enheten övervakar statusen för de två anslutna enheterna.
  • Temperatur, fuktnivå och kontaktstatus kan visas i en webbläsare, ett seriellt gränssnitt eller en LCD-skärm (endast ePDU).
  • Användaren ställer själv in larmgränsvärden för temperatur och fuktnivå.
  • Statusuppdatering via e-post (SMTP) och kundens e-postprogram när larmgränsvärden överskridits eller när kontaktstatus ändras.
  • Ändringar av extern kontaktstatus loggas i ePDU:ns händelselogg.