Programvara / Kommunikation

Beroende på din applikation och dess behov finns fyra grundläggande sätt att hantera och kommunicera med din UPS:

 1. En UPS: Nätverkskort
  Oftast kan en UPS övervakas via ett extra nätverkskort. Våra nätverkskort är praktiskt taget sin egen server, de registrerar händelsehistorik, skickar e-post och textmeddelanden, och ger fjärråtkomst till status i realtid. Att använda ett nätverkskort är oftast den bästa lösningen för hantering av en UPS.
 2. Avstängning: Nätverkskort och Intelligent strömskydd (IPP)
  Om din UPS skyddar andra servrar kan du använda vår programvara för att schemalägga säker avstängning och förebygga dataförlust vid ett längre strömavbrott. För en Eaton UPS med ett nätverkskort, fungerar IPP som avstängningsagenten för Eaton. IPP kommunicerar direkt med nätverkskortet (eller via USB och signalingångarna om nödvändigt) för att anmäla sig och ta emot varningar för att initiera programstyrd avstängning av dina IT-system.
 3. Flera UPS-installationer: Nätverkskort och intelligent strömhantering (IPM)
  För flera UPS spridda över ett nätverkssystem, en skola, eller ett företag, finns specialutvecklad IPM-programvara utformad för att samordna och hantera strömenheter (både UPS- och nätverksaktiverade ePDU-produkter).
 4. Virtualisering: Nätverkskort och IPM
  IPM är industriledande inom strömintegrering med virtualiseringsplattformar. Avstängningshanteringen för IPM ger säker nedstängning av virtualiserade servrar, även servrar i kluster som kör vCenter eller XenCenter. Direkt migrering kan aktiveras för att helt transparent flytta virtuella maskiner till en tillgänglig server i nätverket för att upprätthålla dataintegritet och noll stilleståndstid.