man testing batteries

UPS Serviceplanering

När du från början skaffade ett UPS system, var det för att du behövde vara säker på att din kärnverksamhet skulle var ostörd vid eventuella strömförsörjningsproblem och att systemen skulle gå att ta ned säkert om strömavbrottet fortsatte.

Livslängden på ett UPS system är många år, ofta mer än ett tiotal år. Du skulle inte förvänta dig att din fordonspark eller tillverkningsutrustning skulle ge samma höga tillförlitlighet under många år utan underhåll, eller hur?

Det samma gäller UPS:er. När åren går kommer lasterna att variera. Batterierna kommer att behöva bytas ut. Utrustningen behöver periodisk tillsyn och rengöring för att tex motverka överhettning. Kablage och kontakter behöver kontrolleras osv.