UPS parallelldrift med Powerware Hot Sync® teknologi

Fälttestad och installerad i tusental runt om i världen har Powerware Hot Sync® teknologi blivit en globalt pålitlig standard.

Denna teknik möjliggör multimodul lösning för parallelldrift utan att behöva kommunikation mellan modulerna. Det eliminerar problemet med ”ett felställe” som finns i ett traditionellt parallellsystem och maximerar tillgängligheten.

Titta på Eatons senaste video om hur teknologin fungerar.

Hot Syncredundans medger N+x parallella installationer med upp till fyra Eaton UPS-enheter där dessa delar den kritiska lasten sinsemellan. Skulle ett fel inträffa i någon av modulerna kommer den kritiska lasten fortfarande att vara UPS-skyddad till 100%. Den interna diagnosfunktionen isolerar omedelbart den felaktiga UPS-modulen från den kritiska bussen medan de övriga UPS:erna övertar hela lasten.

Hot Sync kapacitet möjliggör upp till åtta UPS-moduler att verka parallellt för att öka belastningens kapacitet. Genom att lägga till fler UPS-moduler än vad det finns behov av för att stödja belastningen kan även redundans uppnås. Till exempel, skulle belastningsbehovet bli 800 kVA, väljs tre 400 kVA enheter, vilket ger N+1 redundans – två moduler för att mata belatsningen och en för redundans.

Powerwares Hot Syncteknik finns till Eaton 9PX, 9155, 93PM, 9395P and BladeUPS.

Relaterad Information
Teknologiskt ledande
UPS parallelldrift
Batteriskötsel
Total ägandekostnad (TCO)
Belastningssegmentation
Awards