Eatons EnergyAware-lösning

Gröna pengar i grå utrymmen

Eatons EnergyAware-lösning gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och tjäna på investeringar.

Lär dig mer om Eatons EnergyAware-lösning genom våra introduktionsvideor:

Smartare användning av dina tillgångar (kort version)
Gröna pengar i grå utrymmen (detaljerad version)
Jussi Vihersalo, Eaton, berättar om hur EnergyAware används i Norden

En ny möjlighet från datacentrets energiinfrastruktur

I stället för att bara efterfråga energi kan datacenter stödja elnätet och få kompensation för det. Eatons EnergyAware är den första datacenterlösningen där organisationer kan tjäna pengar på befintliga UPS-investeringar genom att hjälpa energileverantörer att balansera en hållbar energiefterfrågan. Stora datacenteroperatörer, som leverantörer av molntjänster och samlokalisering, kan få kompensation för omedelbara justeringar av energiförbrukningen som hjälper elnätet att undvika strömavbrott utan att äventyra kritiska belastningar.

Tjäna på energi

Med Eatons EnergyAware-lösning kan ett datacenter öka sin konkurrenskraft genom att förvandla nödvändiga investeringar till ett inkomstflöde och delta i frekvensreglering via sitt UPS-system. Energileverantörer kompenserar datacenteroperatörer för att de avstår från energiförbrukning när det behövs för att bibehålla elnätsfrekvensen. En UPS med Eatons EnergyAware-lösning kan användas för att styra efterfrågan via laddning upp- och nedströms och generera ytterligare intäkter, vilket ökar datacentrets konkurrenskraft vad gäller pris.

  • Ökade intäkter med avkastningar som ofta uppgår till 50 000 € per MW som tilldelas elnätet per år

  • Ökad konkurrenskraft eftersom datacentrets befintliga teknik blir en inkomstgenerator

  • Kontroll över energikapacitet, tidpunkt och prissättning som svar på energileverantörernas behov

  • Sinnesfrid eftersom UPS primära belastningsskydd inte påverkas av tjänsten

Lösningen ger datacentren kontroll över energin eftersom de kan välja hur mycket kapacitet de ska erbjuda, när och till vilket pris. Eaton installerar och underhåller tjänsten samt tillhandahåller ett kommunikationsgränssnitt med en kommersiell energiaggregator. På så vis kan datacenter erbjuda sin kapacitet till det ”nationella elnätet” eller en operatör för överföringssystem.

En grönare datacenterlösning

Förnybar energi är svårare att förutse och produktionen kan vara mer instabil, vilket gör det svårare för energileverantörer att balansera elförsörjningen. Som några av världens snabbast växande energiförbrukare kan datacenter spela en viktig roll på marknaden för frekvenshållningsreserv (FCR). Datacenter kan hjälpa energileverantörer att bibehålla energikvaliteten genom att

  • balansera energireserven för att bidra till grön energi
  • minska volatiliteten i elnätet genom att använda förnybar energi
  • hjälpa energiproducenterna att ta vattenkraft från reserven och använda den i energiproduktionen

En unik lösning

Eaton har utvecklat en unik lösning i nära samarbete med Fortum, en ledande energileverantör i de nordiska och baltiska länderna. Omfattande tester mellan Eaton och Fortum har visat att UPS kan fungera som en del av ett virtuellt kraftverk för att låta datacenter delta på den högvärdiga FCR-marknaden och efterfrågesidans marknad. UPS kan användas för att reglera efterfrågan från elnätet och för upp- och nedströms laddning för att ladda ur batteriet tillbaka till elnätet.

Eatons EnergyAware-lösning ger datacenteroperatörer en möjlighet att arbeta med energileverantörer för att tillfälligt minska datacenters efterfrågan på energi och till och med återföra energi till elnätet.

Relaterad information
Tools & Resources