Eaton integrates with virtual platforms

Eaton integrerar med virtuella plattformar

Hanteringen av din infrastruktur för strömförsörjning inom en virtuell plattform är avgörande för att kunna öka uptime och pålitligheten av dina IT-applikationer.

Hantera strömförsörjning i virtuella miljöer
Eaton Intelligent Power-programvara gör det lätt att hantera strömförsörjningsenheter i virtualiserade miljöer. Den kopplas in i hanteringssystem för virtuella maskiner, inklusive VMWare vCentre och XenCenter, och integrerar hanteringsfunktioner för strömförsörjning så att alla UPS- och ePDU-enheter i det virtuella nätverket kan granskas i samma applikation, tillsammans med information om nätverk, fysisk server och lagringsinformation.

Säkra hög tillgänglighet, dataintegritet och kontinuitet i verksamheten
Intelligent Power-programvaran bidrar till en lugnare tillvaro för IT-personalen tack vare infrastrukturkänsliga principer för kontinuerlig drift och katastrofåterställning. Här ingår lastfrånkoppling, datareplikering, migrering under drift av virtuella maskiner till en plats för säkerhetskopiering eller en molntjänst samt mjuk avstängning av virtuella maskiner i händelse av strömavbrott eller andra problem i miljön. Denna integrering gör att Eatons kraftenheter är den idealiska lösningen när en kraftinfrastruktur ska byggas upp för virtuella och molnbaserade IT-tillämpningar, inklusive konvergerade och hyperkonvergerade infrastrukturlösningar från NetApp, EMC, Simplivity och andra leverantörer.

Integration av intelligent programvara för krafthantering med branschledande virtualiseringsplattformar

  VMware Citrix Microsoft Red Hat
Skapa flexibla principer för kontinuitet i verksamheten
som aktiveras vid kraft- och miljörelaterade händelser
star icon star icon star icon star icon
Nedstängning av virtuella maskiner star icon star icon star icon star icon
Aktivera migrering under drift star icon star icon star icon  
Hantera virtuella maskiner och kraft via en enda glasskiva star icon star icon    
Realtidsavisering om strömavbrott star icon star icon star icon  
Integration av infrastruktur för virtuella skrivbord star icon star icon    
Stäng av en värd i ett kluster utan att installera programvara på varje enskild värd star icon star icon    
Virtuell enhet star icon * * *
Katastrofskydd, säkerhetskopiering till återställningsplats star icon      

* OVF-kompatibelt, fullständigt testad på VMware

Relaterad information
Eaton och VMware
Eaton och Citrix
Eaton och NetApp
Eaton och EMC
Hämta programvara
Virtualisation Knowledge Center