Server Rooms

Eaton ช่วยคุณค้นหาว่าห้องเซิร์ฟเวอร์ใน ปัจจุบันของคุณยังขาดอะไร พร้อมไปกับการช่วยวางแผนอนาคต

ห้องเซิร์ฟเวอร์กำลังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธทางธุรกิจ การใช้งานและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นั่นหมายความว่า คุณต้องคำนึงถึงการเสริมสร้างความก้าวหน้าอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์การป้องกันด้านพลังงานไฟฟ้า, การจ่ายและการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของ Eaton สำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์มีความยืดหยุ่นและวัดผลได้ ในแบบที่คุณต้องการ เพื่อนำมาใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงและผลักดันการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ด้าน IT ทุกชิ้นล้วนมีลักษณะเฉพาะตัว แต่ทุกชิ้นมีเป้าหมายเดียวกันคือ: เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ เราสามารถช่วยคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติม >

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ดูว่าผลิตภัณฑ์ใดจะช่วยสนับสนุนความต้องการของห้องเซิร์ฟเวอร์ของคุณมากที่สุด ค้นหาผลิตภัณฑ์ >

ลับคมอยู่เสมอ

รับข้อมูลที่สำคัญและทรัพยากรต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อคงความสำเร็จไว้ ตรวจดูข้อมูลใน ศูนย์ความรู้ >