Server Rooms - Knowledge Center

ศูนย์ความรู้

ลับคมอยู่เสมอด้วยข้อมูลล่าสุดของอุตสาหกรรม white papers, กรณีศึกษาและทรัพยากรต่างๆ เข้าเยี่ยมชมอยู่เสมอ – พวกเราจะเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ อยู่เตลอดเวลาทั้งในด้านเทรนด์, เทคโนโลยี, เรื่องราวความสำเร็จ, เคล็ดลับต่างๆ และข้อมูลอื่นอีกมากมาย

White Papers

Software-defined หรือ “การควบคุมด้วยซอร์ฟแวร์” จะสร้างคำจำกัดความใหม่ให้แก่ data center สมัยใหม่อย่างไร
Data center ที่ควบคุมด้วยซอร์ฟแวร์ถูกกำหนดให้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในเร็ววันนี้  เรียนรู้เพิ่มเติม...

ใช้งาน rack power distribution ของคุณให้เหมาะสมที่สุด
แนวปฏิบัติที่ดีในการเลือก rack power distribution ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ  เรียนรู้เพิ่มเติม...

ให้พลังงานไฟฟ้าแก่ระบบพื้นฐานต่างๆ ที่ต่อเข้าด้วยกัน
ค้นหาปัจจัยที่จะทำให้ระบบพื้นฐานที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันมีความยืนหยุ่นเและทำไมการปกป้องพลังงานไฟฟ้าที่คงทนจึงเป็นองค์ประ เรียนรู้เพิ่มเติม...

การบริหารจัดการไฟฟ้าสำหรับการจำลองเซิร์ฟเวอร์
Data center ที่ควบคุมด้วยซอร์ฟแวร์ถูกกำหนดให้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในเร็ววันนี้  เรียนรู้เพิ่มเติม...

เรื่องราวความสำเร็จ

Success Story

LEAGUE – บริษัทบริหารจัดการกองทุนด้านการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์
BladeUPS ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า มันคือทรัพย์สินที่สำคัญสำหรับองค์กรด้านการเงินนี้จากการเติบโตขึ้นในพื้นที่ต่างๆ  เรียนรู้เพิ่มเติม...

Success Story

WBOC-TV
BladeUPS ของ Eaton ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพระดับแชมป์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ของ Maryland ด้วยอุปกรณ์ UPS แบบ centralized ที่คงทนและง่ายต่อการบริหารจัดการ จึงช่วยให้คลื่นความถี่ออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง  เรียนรู้เพิ่มเติม...

Success Story

Sumter County Clerk of Courts
BladeUPS ก็ช่วยในการทำงานของเลขานุการของศาลด้วยเช่นกัน  เรียนรู้เพิ่มเติม...

Success Story

Nyack Christian College
ภายหลังจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ วิทยาลัยนำ data center ของวิทยาลัยไปไว้ในห้องที่แรกเริ่มเดิมทีต้องการจะใช้เป็นสำนักงาน และวิทยาลัยก็ต้องการระบบพลังงานไฟฟ้าสำรองเพื่อรับประกันความเชื่อถือได้ของระบบ  เรียนรู้เพิ่มเติม...

Success Story

Kortek Solutions – ผู้ให้บริการด้าน ICT
UPS รุ่น 5PX ของ Eaton และซอร์ฟแวร์ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เรียนรู้เพิ่มเติม...

ติดต่อเรา