Server Rooms - Product Finder

ค้นหาผลิตภัณฑ์ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม

จัดระบบ คุ้มครอง บริหารจัดการ..... ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของพวกเราล้วนครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เป้าหมายของเราคือการทำให้คุณสบายใจว่าเน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณนั้นได้รับการปกป้อง ดังนั้น คุณจึงสามารถมุ่งความสนใจไปที่การบริหารงานธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ ด้วยการสอดประสานกันของผู้จำหน่ายซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ชั้นนำ เช่น VMware, Microsoft, Cisco, NetApp, EMC และ VCE, ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้ขยายขอบเขตการใช้งานของแพลตฟอร์มจำลองและช่วยทำให้การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าต่างๆ ง่ายดายยิ่งขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มีอยู่เดิมหรือที่มีขึ้นใหม่

Server Rooms - Organization

การจัดระบบ

การจัดการอุปกรณ์อย่างเป็นระบบเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง---ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของ ผู้ถือครองได้ การเลือกตู้อุปกรณ์, ระบบการจัดการสายไฟและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

Server Rooms - Protection

การป้องกัน

ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องและการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงคือ มาตรฐานใหม่และการทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นั้นคือหน้าที่ของคุณ ไม่มีสิ่งดีเมื่อระบบเน็ตเวิร์กล่ม นอกจากค่าใช้จ่ายและความสูญเสียของธุรกิจ หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไฟฟ้าดับด้วยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องหรือ UPS และบริการต่างๆ

Server Rooms - Management

การบริหารจัดการ

การมีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดจะไม่มีความหมายใดๆ เลยหากไม่สามารถเชื่อมต่อและติดตามการทำงานของมันในระบบได้ นั่นคือส่วนที่ ซอร์ฟแวร์การจัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง—ติดตามการทำงานทุกอย่างตั้งแต่อุณหภูมิ, ความชื้นของห้องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ, ไปจนถึงจำนวนพลังงานที่ใช้และระบบการจ่ายไฟฟ้าอันชาญฉลาด นอกจากนี้ยังทำให้คุณสามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้จนถึงระดับเต้ารับแต่ละตัว

ติดต่อเรา