Server Rooms - Solutions

ห้องเซิร์ฟเวอร์ – ผลิตภัณฑ์

ด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงานด้านธุรกิจในแต่ละวัน การได้มาซึ่งความต่อเนื่องที่แท้จริงให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญจึงเป็นส่วนหัวใจสำคัญสำหรับผู้จัดการด้าน IT

การป้องกันภัยร้ายที่แอบซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องของไฟฟ้าชั่วขณะหรือไฟฟ้าดับระยะยาว เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของ Eaton ในด้านการป้องกันพลังงานไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้า และการบริหารจัดการไฟฟ้าจะช่วยสร้างความสงบในจิตใจให้แก่ผู้จัดการด้าน IT จากการที่เซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาได้รับการปกป้องโดยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมนี้

Server Rooms - Providing peace of mind

สร้างความสงบในจิตใจ

พลังงานไฟฟ้าที่มาจากโครงข่ายไฟฟ้ามักถูกรบกวนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูล ความเสียหายต่อไฟล์ ฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูง หรือเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งส่งผลให้อุปกรณ์ดับและใช้การไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันด้านไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้าและการบริหารจัดการไฟฟ้าของเราจะช่วยป้องกันอุปกรณ์ของคุณจากปัญญาไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
ข้ามไปที่ผลิตภัณฑ์ >>

Server Rooms - Enhancing integration

เพิ่มความเข้ากันได้

ด้วยการสอดประสานกันของผู้จำหน่ายซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ชั้นนำ เช่น VMware, Microsoft, Cisco, NetApp, EMC และ VCE, ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้ขยายขอบเขตการใช้งานของแพลตฟอร์มจำลองและช่วยทำให้การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าต่างๆ ง่ายดายยิ่งขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มีอยู่เดิมหรือที่มีขึ้นใหม่
ข้ามไปที่ผลิตภัณฑ์ >>

Server Rooms - Planning for the future

วางแผนสำหรับอนาคต

เราได้พัฒนาข้อเสนอในด้านสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุณในการจัดการความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ด้านไอทีต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ePDU G3 สามารถรองรับการการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการระบายความร้อนและปรับปรุงความแม่นยำของ billing-grade เพื่อวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ามไปที่ผลิตภัณฑ์ >>

ติดต่อเรา