part of a data center

โซลูชันการจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก Eaton สำหรับศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สำคัญ

สภาพแวดล้อมระบบสารสนเทศที่สำคัญและศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันนี้ต้องการโซลูชันในการควบคุมคุณภาพและการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ทั้งยืดหยุ่นและสามารถปรับแปลงได้หลากหลาย โดยไม่ทำให้เสถียรภาพการทำงานของพลังงานไฟฟ้าลดน้อยลง

เป็นสาเหตุให้ Eaton มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันคุณภาพพลังงานไฟฟ้าเพื่อระบบสารสนเทศขององค์กรและหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่เครือข่ายเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ Eaton เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และสนับสนุนโซลูชันครบวงจรสำหรับระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยูพีเอส, ตู้ติดตั้งอุปกรณ์, อุปกรณ์จ่ายไฟ, ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ล้ำหน้า เทคนิคที่ไว้วางใจได้ และงานบริการคุณภาพระดับโลก

Eaton สามารถสนองความต้องการด้านการปกป้องพลังงานไฟฟ้าและการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบสารสนเทศได้อย่างครบครันสำหรับผู้ให้บริการธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ ผู้จัดการด้านระบบสารสนเทศสามารถลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานพร้อมลดต้นทุนในการครอบครองด้วยการใช้โซลูชันของ Eaton สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับแปลงได้หลากหลาย และแก้ไขปัญหาสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

สิบขั้นตอนเพื่อการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานในระบบสารสนเทศ
ไม่ต้องกังวลกับปัญหาอีกต่อไป ดาวน์โหลดฟรีวารสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของระบบสารสนเทศที่พบได้ทั่วไป และขั้นตอน 10 ขั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงเหล่านั้น

Eaton - ผู้นำระดับโลก

ไว้วางใจ Eaton ได้สำหรับโซลูชันที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปกป้อง และจัดระเบียบอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Eaton เป็นผู้จำหน่ายยูพีเอสชั้นนำในวงการสารสนเทศ และได้รับตำแหน่ง "บริษัทผู้ให้บริการการควบคุมคุณภาพพลังงานไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี" จาก Frost & Sullivan สามปีติดต่อกัน