ตลาดในภาคต่างๆ

อุปกรณ์โดยรอบของธุรกิจทุกวันนี้ล้วนต้องการใช้พลังงานคุณภาพและโซลูชั่นการจัดการพลังงานที่มากกว่าแต่ก่อน ซึ่งต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ง่านโดยปราศจากผลกระทบต่อเสถียรภาพของอุปกรณ์ อีตั้นพยายามอย่างหนักเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเทคนิคของนวัตกรรมสำหรับโซลูชั่นในยุคต่อไป กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดการคุณภาพพลังงานถูกออกแบบให้เติมเต็มความต้องการของลูกค้า ด้วยองค์ประกอบของโซลูชั่นใหม่หรือที่ล้ำหน้าได้อย่างสมบูรณ์ และจัดส่งโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกความต้องการได้เป็นอย่างดี

ในฐานะผู้นำในตลาดโลกสำหรับโซลูชั่นการจัดการพลังงานสำรองและอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพพลังงานที่ครอบคลุม อีตั้นสัญญาว่าจะจัดส่งพลังงานคุณภาพสูงที่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพพลังงานทางไฟฟ้าทั้ง 9 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกดิจิตอลในปัจจุบันนี้ พวกเรานำเสนอโซลูชั่นตามความต้องการเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่จะประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง

ไอทีและศูนย์ข้อมูล

อีตั้นนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นโซลูชั่นการจัดการพลังงานสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการปกป้องอย่างยิ่งนี้ โดยการนำระบบที่มีความพร้อมอยู่เสมออย่างสูงด้วยเงินลงทุนและค่าดำเนินการที่น้อยลง รวมทั้งนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับเปลี่ยนเพิ่ม

โรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยโซลูชั่นยูพีเอสที่มีความพิเศษของอีตั้นสามารถปกป้องระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจากปัญหาทุกอย่างของคุณภาพพลังงาน แม้กระทั่งภายใต้สถานการณ์ที่ต้องใช้กำลังในการแก้ไขอย่างมากที่สุด

องค์กรขนาดใหญ่

อีตั้นมีโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ครอบคลุมความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่

อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทะเล

แหล่งพลังงานคุณภาพที่อยู่เบื้องหลังเรือเดินทะเลระดับโลกและงานแท่นขุดเจาะในทะเล

โทรคมนาคม

อีตั้นมีโซลูชั่นผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(DC Power)สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ในเครือข่ายระบบสื่อสารที่ใช้แหล่งจ่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานของรัฐบาล

สร้างระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ ในศูนย์ข้อมูล(Data Center)โดยเฉพาะที่ให้บริการต่

อุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และการบริการของอีตั้นช่วยดูแลเครื่องมือต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อความมั่นใจในความน่าเชื่อถือและพลังงานที่จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง