Newspaper image

ประกาศข่าว

ยินดีต้อนรับสู่ห้องประกาศข่าวด้านคุณภาพพลังงานไฟฟ้าของ Eaton Corporation ในที่นี้คุณจะได้พบกับข่าวประกาศล่าสุด การสัมภาษณ์กับสื่อ และข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับข้อเสนอและการมีส่วนร่วมในงานต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม โปรดเยี่ยมชมเป็นประจำเพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และโซลูชันต่างๆ ของ Eaton เพื่อรับมือกับความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าของคุณ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ:

โปรดสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสื่อกับฝ่ายธุรกิจควบคุมคุณภาพพลังงานไฟฟ้าของ Eaton ได้ที่:

Eaton Industries Pte Ltd
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapore 508914
T : +6825 1668
F : +6825 1689
Email: EatonSEA@eaton.com