Green leaves product image

Green Leaf ของ Eaton

ฉลาก Green Leaf ของ Eaton เป็นสิ่งที่รับรองสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมอันยอดเยี่ยมที่เราได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชน

แม้ว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชันทั้งหมดของ Eaton ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพในระดับเท่าเทียมหรือเกินมาตรฐานในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการ แต่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีเครื่องหมาย Green Leaf นั้นมีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานเหล่านี้อย่างมาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้าและสภาพแวดล้อมในระดับที่ยอดเยี่ยม

Eaton Green Solution logo with a green leaf

ผลิตภัณฑ์ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมหลายรุ่นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมของ Eaton

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวม
Green Leaf ของ Eaton
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ Eaton