front of ups

คุณภาพพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน

ความยั่นยืนหมายถึงการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของสังคมของเราในวิถีทางที่ทำให้ผู้คนในอนาคตยังคงสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้

สำหรับการควบคุมคุณภาพพลังงานไฟฟ้าของ Eaton ความยั่งยืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงโครงการหรือมาตรการธรรมดาเท่านั้น นี่เป็นวิธีการดำเนินธุรกิจของเราซึ่งมีส่วนร่วมในความสำเร็จของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เรายึดมั่นใน “การดำเนินธุรกิจอย่างชอบธรรม” มาเป็นเวลาหลายปี พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเป็นบริษัทที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดในตลาดการค้าของเรา

Eaton กำลังพัฒนาโซลูชันต่างๆ สำหรับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนทั่วโลก รวมถึงการใช้งานและอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณมลพิษ ปกป้องสภาพแวดล้อม และอุทิศเวลาเพื่อช่วยสร้างชุมชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

เราพยายามสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กรภายใน Eaton โดยสนับสนุนให้พนักงานตั้งคำถามที่จะนำไปสู่กระบวนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และช่วยรับรองอนาคตที่ยั่งยืนของบริษัท ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า “การออกแบบเพื่อความยั่งยืนของ Eaton”

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวม
Green Leaf ของ Eaton
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ Eaton