Aphel Limited

Eaton เข้าซื้อกิจการของ Aphel Limited ในปี 2007 บริษัท Aphel เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีความสามารถทางเทคนิคสูง และมีประวัติอันยาวนานด้านการสร้างสรรค์อุปกรณ์ที่สนองความต้องการด้านระบบไฟฟ้าและข้อมูลทั้งในปัจจุบันและอนาคต อุปกรณ์ของ Aphel ออกแบบขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดต่างๆ มากมายหลายรูปแบบรวมถึงงานด้านเครือข่ายและโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม และการทหาร ผลิตภัณฑ์ของ Aphel ในปัจจุบันได้วางจำหน่ายในชื่อแบรนด์ ePDU และเป็นตัวแทนของชุดผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพกำลังไฟฟ้าของ Eaton

อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดการใช้พลังงานได้ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลโดยรวม ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้ทำความเข้าใจกับการจ่ายไฟภายในศูนย์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ระบบการจ่ายไฟของ Eaton ที่ได้รวมเอาเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบเฉพาะที่หรือการตรวจสอบตาม IP เข้าไว้ในอุปกรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจกับการจ่ายกำลังไฟในตู้แร็ค และสามารถดำเนินการปรับสมดุลโหลด แบ่งสัดส่วนโหลด คำนวณประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานได้ เทคโนโลยี 'การจัดการ' ของ Eaton ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ สวิตช์ ซีเควนซ์ และบริหารกำลังไฟขาออกต่างๆ ได้อย่างอิสระ

ด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา Eaton มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมงานด้านเทคนิค ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ชุดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของเราได้รับการออกแบบเพื่อสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า เติมเต็มความต้องการของระบบใหม่หรือระบบที่มีอยู่เดิม และให้ระบบที่สนองความต้องการได้ครบวงจร