MGE Office Protection Systems Logo

MGE Office Protection Systems

Eaton Corporation ได้เข้าซื้อกิจการของ MGE Office Protection Systems (เดือนพฤศจิกายน 2007) ส่งผลให้ธุรกิจด้านอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพพลังงานไฟฟ้ามีความยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น ด้วยความสามารถในการแข่งขันทั่วโลก และผลิตภัณฑ์ ความชำนาญ และทรัพยากรต่างๆ เกี่ยวกับระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องสำหรับไฟฟ้าแบบเฟสเดียว การเข้าซื้อกิจการทำให้ Eaton ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ผลิตและจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องสำหรับไฟฟ้าเฟสเดียวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มอบคุณค่าแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของ MGE Office Protection Systems เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Eaton ใน Pulsar ซีรี่ส์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัย และเป็นโซลูชันสำหรับวิสาหกิจ หน่วยงานธุรกิจขนาดเล็กและบ้านเรือน ด้วยระบบสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องและอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากมากมายหลายชนิด

ด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา Eaton มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมงานด้านเทคนิค ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ชุดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของเราได้รับการออกแบบเพื่อสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า เติมเต็มความต้องการของระบบใหม่หรือระบบที่มีอยู่เดิม และให้ระบบที่สนองความต้องการได้ครบวงจร