Eaton Airflow Manager for 1U switches

ตู้สำหรับสวิตซ์ Cisco 7018 และ ชุดอุปกรณ์ปรับแปลงของตู้ Paramount สำหรับสวิตซ์ของซิสโก้ (Cisco Switches)

ชุดอุปกรณ์ปรับแปลงของตู้รุ่น Paramount ทำให้สามารถปรับแต่งตู้รุ่น Paramount มาตรฐานด้วยอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อรองรับการใช้งานสวิตซ์ของซิสโก้ (Cisco Switches)

บริษัทอีตันยังนำเสนอตู้สำหรับสวิตซ์ Cisco 7018 ซึ่งเป็นตู้สำเร็จรูปที่มีการออกแบบโครงตู้ที่กว้างเป็นพิเศษเพื่อให้มีที่ว่างมากขึ้น ช่วยระบายความร้อนดีขึ้นและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับสวิตซ์ Cisco Nexus 7018

โซลูชั่นระบบการไหลเวียนของอากาศของอีตัน - รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่น
หมายเลขชิ้นส่วน รุ่นของ Cisco ชุดอุปกรณ์ปรับแปลงของตู้รุ่น Paramount
6509CVK42UPM Catalyst 6509-E PMT423042H or PMT423048H
6509CVK44UPM Catalyst 6509-E PMT443042H or PMT443048H
6509CVK48UPM Catalyst 6509-E PMT483042H or PMT483048H
6509CVK51UPM Catalyst 6509-E PMT513042H or PMT513048H
6513CVK42UPM Catalyst 6513 PMT423042H or PMT423048H
6513CVK44UPM Catalyst 6513 PMT443042H or PMT443048H
6513CVK48UPM Catalyst 6513 PMT483042H or PMT483048H
6513CVK51UPM Catalyst 6513 PMT513042H or PMT513048H
9513CVK42UPM MDS 9513 PMT423042H or PMT423048H
9513CVK44UPM MDS 9513 PMT443042H or PMT443048H
9513CVK48UPM MDS 9513 PMT483042H or PMT483048H
9513CVK51UPM MDS 9513 PMT513042H or PMT513048H
7010CVK42UPM Nexus 7010 PMT423048H
7010CVK44UPM Nexus 7010 PMT443048H
7010CVK48UPM Nexus 7010 PMT483048H
7010CVK51UPM Nexus 7010 PMT513048H

โซลูชั่นระบบการไหลเวียนของอากาศของอีตัน – คุณสมบัติ

ตู้สำหรับสวิตซ์ Cisco 7018

  • คุณสมบัติของการออกแบบระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศแบบพิเศษที่สอดคล้องกับคู่มือแนะนำการจัดเตรียมสถานที่ของสวิตซ์รุ่น Cisco Nexus 7000
  • มีอุปกรณ์ยึดสวิตซ์ที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน
  • ช่วยให้สามารถติดตั้งสวิตซ์ได้ทั้งแบบหันหน้าไปด้านหน้าตู้หรือหันหน้าไปด้านหลังตู้
  • แก้ปัญหาการติดตั้งสวิตซ์ตามข้อกำหนดของระบบการไหลเวียนของอากาศแบบเฉพาะ
  • มีระบบการจัดการสายไฟภายใน
  • ช่วยลดการเกิดภาวะความร้อนมากเกินไป (overheating) ของตู้แร็คอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ใกล้เคียงด้วยการรักษาอัตราการไหลของอากาศจากด้านหน้าไปด้านหลัง
  • ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการป้องกันอากาศร้อนไม่ให้ผสมกับอากาศเย็น

ชุดอุปกรณ์ปรับแปลงของตู้รุ่น Paramount สำหรับสวิตซ์ของซิสโก้ (Cisco Switches)

  • แผงกั้นอากาศเพื่อแปลงระบบการไหลเวียนของอากาศจากด้านข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งให้เป็นระบบการไหลเวียนของอากาศจากด้านหน้าไปหลัง
  • กล่องแนวตั้งสำหรับจัดการกับสายเชื่อมต่อข้อมูล (data cable) จำนวนมาก
  • โครงอุปกรณ์ยึดรองรับที่สามารถปรับได้ติดตั้งมาพร้อมกับระบบเพื่อรองรับสวิตซ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก

ผลงานนำเสนอ

กลยุทธ์ควบคุม โซลูชั่นด้านการควบคุมระบบไหลเวียนของอากาศ
Containment Strategies Presentation Eaton Impact Video  

โซลูชั่นระบบไหลเวียนของอากาศอีตัน – เอกสารแสดงรายละเอียด

Airflow Management Solutions Brochure (SEA)
English
19-Apr-2012
 
529 kB
Raised Floor Grommet Datasheet
English (US)
30-Nov-2011
 
648 kB

โซลูชั่นระบบไหลเวียนของอากาศอีตัน – ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า

ศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการสายด่วน : + 65 6825 1684
อีเมล์ : SEATS@eaton.com