ระบบควบคุมทางเดินของอากาศ

ระบบ เพดาน / ผนัง ควบคุมทางเดินของอากาศ

ระบบเพดานและผนังควบคุมทางเดินของอากาศที่ใช้งานร่วมกับระบบประตูป้องกันการไหลเวียนย้อนกลับและการผสมกันของอากาศ (End of Row Doors) เป็นการสร้างโซลูชั่นระบบควบคุมทางเดินของอากาศที่มีประสิทธิภาพและสามารถคาดการณ์ได้

ระบบประตูที่ปลายของแถวสำหรับป้องกันการไหลเวียนย้อนกลับและการผสมกันของอากาศ (End of Row Doors)

ระบบประตูที่ปลายของแถวสำหรับป้องกันการไหลเวียนย้อนกลับและการผสมกันของอากาศ (End of Row Doors) มีให้เลือกทั้ง แบบบานเดี่ยว (Single-Swing) แบบคาเฟ่สไตล์ (café-style) และแบบบานเลื่อน ซึ่งจะช่วยสร้างทางเดินของอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการปิดกั้นเส้นทางการหลบเลี่ยงและลดการไหลเวียนกลับของอากาศร้อน รวมทั้งลดการผสมกันของอากาศร้อนและเย็น

การควบคุมความร้อนแบบอิสระ

บทสรุปของกลยุทธ์การควบคุมความร้อนของบริษัทอีตัน คือ โซลูชั่นระบบควบคุมความร้อนแบบอิสระ (ICS) ที่ได้ทำการจดลิขสิทธิ์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ ปรับขนาดได้ มีความยั่งยืน และควบคุมความร้อน โดยไม่ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูง