Eaton CRAC Collar

เครื่อง CRAC Collar ของอีตั้น

เครื่อง CRAC Collar มีลักษณะการออกแบบที่มีความผสมผสาน ประกอบไปด้วยแผงเหล็กที่สามารถติดตั้งไว้บนส่วนบนสุดของเครื่อง CRAC ทุกเครื่องได้อย่างง่ายดาย เครื่อง Collar สามารถติดตั้งและใช้งานตัวกรองด้านหน้าตัวเครื่องและมีการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบเข้ากับอุปกรณ์หน่วงการไหลเวียนของอากาศ การผสมผสานเข้ากับระบบหมุนเวียนแบบปิดของระบบปรับอากาศหรือระบบระบายอากาศช่วยสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับกลยุทธ์ควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศแบบโมดูลลาร์ ภายในศูนย์ข้อมูล (data center) ส่งผลให้การดำเนินงานสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่อง CRAC Collar อีตัน – คุณสมบัติ

  • เพิ่มอัตราการประหยัดพลังงานและสามารถคาดการณ์ได้ - เครื่อง CRAC ถูกควบคุมทางเข้า ให้รับเข้าเฉพาะอากาศที่หมุนเวียนออกมาจากตู้ของศูนย์ข้อมูล (data center) เท่านั้นและสามารถกำจัดอากาศที่ไม่มีประโยชน์ออกไปทางช่องบายพาสอากาศได้
  • ช่วยลดอัตราความต้องการใช้พลังงาน – ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของระบบทำความเย็นที่มากเกินไปจากการระบายความร้อนด้วย “การปรับแต่ง” ค่าที่กำหนดของระบบปรับอากาศเพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิอากาศขาเข้าที่เหมาะสมที่สุด
  • ติดตั้งและใช้งานง่าย - สามารถถอดแผงทางเข้าได้อย่างง่ายดายเพื่อ ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง และจัดการตัวกรอง
  • การออกแบบให้เป็นโมดูล - เครื่อง Collar สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการต้องการเฉพาะของท่านได้ด้วยการปรับค่า ความกว้าง ความลึก และความสูงของเพดาน / การจัดแบ่งชั้น
  • มีตัวเลือกแบบมีแผ่นกั้นอากาศไหลย้อนกลับและแบบมีเซ็นเซอร์จอแสดงผลอุณหภูมิอากาศขาเข้า

ผลงานนำเสนอ

โซลูชั่นด้านการควบคุมระบบไหลเวียนของอากาศ
Eaton Impact Video

เครื่อง CRAC Collar ของอีตัน - เอกสารแสดงรายละเอียด

CRAC Collars
English (US)
14-Jun-2012
 
411 kB
Airflow Management Solutions Brochure (SEA)
English
19-Apr-2012
 
529 kB

เครื่อง CRAC Collar ของอีตัน - ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า

ศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการสายด่วน : + 65 6825 1684
อีเมล์ : SEATS@eaton.com