ระบบควบคุมความร้อนอีตัน

ระบบ HCS เก็บและระบายความร้อนของอุปกรณ์ไอทีของท่านไปยังด้านหลังบนสุดของตู้ซึ่งจะมีท่อลมต่อเข้ากับอุปกรณ์ระบายความร้อนผ่านทางเพดานกล่องลมหรือท่อลมแรงดันสูงย้อนกลับ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับ ตู้ Paramount™ ตู้ Vantage S2™ และตู้ของบริษัทอื่นๆ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบระบายความร้อนที่มีอยู่ของท่านได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติของระบบควบคุมความร้อนอีตัน

  • ปรับขนาดได้ - ระบบสามารถปรับแต่งขนาดให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานของตู้แร็คตามความต้องการความจุที่เพิ่มขึ้น
  • กำหนดค่าได้ - ระบบมีการแยกระบบระบายอากาศร้อนและระบบทำความเย็นออกจากกันต่างหาก ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของศูนย์ข้อมูล (data center) ได้เป็นอย่างมาก
  • มีประสิทธิภาพ- ช่วยให้ลมร้อนไหลย้อนกลับไปยังเครื่อง CRAC ได้โดยตรง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปฏิบัติการที่ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ (ΔT) ในระดับที่สูงกว่า
  • เชื่อถือได้ - ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนที่มีอยู่ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล (data center) โดยใช้ทรัพย์สินmuj,uvp^jให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนค่าดำเนินงาน
  • มีความยืดหยุ่น – ระบบไม่ต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งตู้ที่มีอยู่และนอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งเข้ากับตู้ของผู้ผลิตรายอื่นได้

ผลงานนำเสนอ

ภาพเคลื่อนไหวการควบคุมความร้อน วิดีโอ YouTube การควบคุมความร้อน 1 วิดีโอ YouTube การควบคุมความร้อน 2
Heat Containment - System Animation Heat Containment - YouTube Video 1 Heat Containment - YouTube Video 2
กลยุทธ์ควบคุมความร้อน โซลูชั่นควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศ  
Containment Strategies Presentation Eaton Impact Video  

เอกสารแสดงรายละเอียดของระบบควบคุมความร้อนอีตัน

Blanking Panels Datasheet
English (US)
26-Apr-2013
 
315 kB
Raised Floor Grommet Datasheet
English (US)
30-Nov-2011
 
648 kB
Data Center Knowledge Guide to Data Center Containment
English (US)
30-Jul-2014
 
459 kB

ตัวเลือกของระบบควบคุมความร้อนอีตัน

ระบบการไหลเวียนของอากาศ
คำอธิบาย
ท่อส่งลมย้อนกลับแบบยืดหยุ่น HCS

ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของระบบควบคุมความร้อนอีตัน

ศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการสายด่วน : + 65 6825 1684
อีเมล์ : SEATS@eaton.com