ระบบควบคุมความร้อนแบบอิสระของอีตัน (ICS)

ออกแบบมาเพื่อมอบความยืดหยุ่นสูงสุดในทุกสภาพแวดล้อม ระบบ ICS ประกอบอยู่ภายในฟุตพริ้นท์ของทางเดินลมมาตรฐานซึ่งสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างท่อเหล็ก โดยโครงสร้างที่เป็นเหล็กออกแบบมาเพื่อให้ตั้งได้อย่างอิสระและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว NEBS Zone 4 ใช้งานร่วมกับ ระบบประตูป้องกันการไหลเวียนกลับและการผสมกันของอากาศ (End of Row Doors, ระบบเพดานควบคุมทางเดินลม และท่อลม โดยระบบ ICS จะช่วยสร้างความมีอิสระอย่างสมบูรณ์แบบภายในศูนย์ข้อมูล (data center) ของท่าน

คุณสมบัติระบบควบคุมความร้อนแบบอิสระของอีตัน

  • การออกแบบที่สามารถปรับแต่งขนาดได้ – ความสามารถในการขยายช่องทางเดินลมเมื่อโหลดมีการขยายตัวทำให้ระบบ ICS เป็นโซลูชั่นในอุดมคติสำหรับโคโลเคชั่น (co-location) และสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูล (data center) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนขณะดำเนินงาน
  • การควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ – แผงเปล่าปิดช่องว่างแนวตั้งเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบในการจัดวางตู้แร็คบางส่วนภายในแถวและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายตู้แร็คไปในส่วนต่างๆ ทำให้สามารถติดตั้งและจัดวางตำแหน่งของตู้แร็คไอทีตู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับตู้แร็คทุกชนิด - สามารถรองรับตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายได้ทุกผลิตภัณฑ์ในทุกความลึก ความกว้าง และขนาด ด้วยการจัดรูปแบบการทำงานของแถวใหม่ได้ตามความต้องการ
  • สามารถใช้งานร่วมกันได้กับทางเดินลมเย็น – ระบบสามารถติดตั้งได้ง่ายเพื่อทำงานร่วมกับระบบควบคุมทางเดินลมเย็นที่มีหรือไม่มีระบบกล่องลมระบายความร้อนด้วยอากาศแบบส่งลมเย็นจากด้านล่าง (down flow system )
  • เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) - การออกแบบโมดูลที่มีหน่วยย่อยมอบความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์แบบและพื้นที่สำหรับการเติบโตซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เบื้องต้นของท่าน

ผลงานนำเสนอ

โซลูชั่นควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศ
Eaton Impact Video

เอกสารแสดงรายละเอียดของระบบควบคุมความร้อนแบบอิสระของอีตัน

ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของระบบควบคุมความร้อนแบบอิสระของอีตัน

ศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการสายด่วน : + 65 6825 1684
อีเมล์ : SEATS@eaton.com