ระบบระบายความร้อนและควบคุมความร้อนสำหรับตู้แร็ค

ระบบควบคุมความร้อน (HCS)

ระบบควบคุมความร้อนอีตัน (HCS) เป็นโซลูชั่นที่ ใช้งานง่าย ปรับขนาดได้ และราคาประหยัด เพื่อให้สามารถควบคุมภาระความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นภายในศูนย์ข้อมูล (data center) ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โซลูชั่นระบบการไหลเวียนของอากาศสำหรับสวิตซ์และอุปกรณ์เครือข่าย

บริษัทอีตันนำเสนอโซลูชั่นที่มีความหลากหลายสำหรับอุปกรณ์ด้วยระบบการไหลเวียนของอากาศทั้งหมดภายในอาคาร (บางส่วน)

แผงเปล่าปิดช่องว่าง

แผงเปล่าปิดช่องว่างมอบโซลูชั่นที่รวดเร็วง่ายดายและคุ้มค่าการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนของอากาศภายในตู้ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามอย่างมาก