ห้องควบคุม

เครื่อง CRAC Collar

เครื่อง CRAC Collar สำหรับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบส่งลมเย็นจากด้านล่าง (downflow system ) ที่ใช้ร่วมกับกลยุทธ์ควบคุมความร้อนศูนย์ข้อมูล (data center) คือ ส่วนประกอบสำคัญของโซลูชั่นควบคุมทั้งหมดของบริษัทอีตัน

ระบบพื้นยกปูฉนวนยาง

ระบบพื้นยกปูฉนวนยางของบริษัทอีตันประกอบด้วยวัสดุแบบไม่แลกเปลี่ยนอากาศที่ช่วยในการเก็บรักษาความดันสูงสุดของอากาศภายในกล่องลมใต้ระบบพื้นยกโดยสามารถใส่สายไฟเข้าไปภายในตู้ได้ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการไหลเวียนของอากาศบายพาส